link naar deze pagina

Raadscommissie - 23 april 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:50
Voorzitter: P. Ligthart
Toelichting: Digitale vergadering!!!

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot  maandag 20 april 2020 te 9.00 uur worden ingediend.
Bundel:
pdf Agendabundel (4MB)

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
4 19:35
Vaststellen notulen
4.a 19:35
Vaststellen notulen raadscommissie 5 maart 2020
4.b 19:35
Vaststellen notulen raadscommissie 9 maart 2020
5 19:35
Vaststellen toezeggingenlijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
Deze bestuurlijke termijn agenda, voor de periode april 2020 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college (rood = schrappen, geel = verplaatsen, groen = toevoegen). Het presidium zal 20 april een besluit nemen over de voorstellen.
De bestuurlijke termijn agenda is ter kennisname.
7 19:40
Actieve informatie van het college
8 19:50
SAMENLEVING
8.1 19:50
Bespreeknotitie aanbesteding zwembad
Naar aanleiding van de motie ‘Sprong in het diepe’ die de raad op 19 december heeft aangenomen wordt deze bespreeknotitie voorgelegd aan de raad. In de motie draagt de raad het college onder meer op om de voortgang van de aanbesteding via bespreeknotities te agenderen in de commissie. Dat gebeurt nu door de dilemma's – principekeuzes waar in het aanbestedingsproces tegen aan wordt gelopen, via deze bespreeknotitie voor te leggen aan de commissie.
9 20:50
Sluiting