link naar deze pagina

Auditcommissie - 28 maart 2023

Locatie: MBG027
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:50
Voorzitter: G. Mos
Toelichting: LET OP!! DEZE VERGADERING GAAT NIET DOOR

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststellen agenda
3 19:30
Vaststellen concept-verslag d.d. 31 januari 2023
4 19:30
Jaarverslag 2022 en Jaarplan 2023 RKC voorbespreken
5 19:45
Jaarverslag 2022 en Jaarplan 2023 RKC bespreken met RKC
6 20:30
Rol auditcommissie in P&C cyclus
7 20:50
Rondvraag
8 20:50
Sluiting