link naar deze pagina

Raadscommissie - 28 juni 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: L. Plekker
Toelichting: LET OP: de vergadering is - i.t.t. wat eerder verwacht werd - DIGITAAL.

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
4 19:35
RUIMTE
4.1 19:35
Vaststellen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers (pfh. H. Nederpelt)
Op 19 december 2019 stemde de raad in met het evaluatierapport ‘Huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik’. De raad gaf de opdracht om de aanbevelingen uit het evaluatierapport uit te werken tot een nieuw beleid voor huisvesting buitenlandse werknemers. Daarnaast nam de raad een motie aan met oplossingsrichtingen voor nieuw beleid. Op 26 november 2020 stelde de raad het ontwerpbeleid ‘huisvesting buitenlandse werknemers’ vast. Het ontwerpbeleid lag van 10 december 2020 tot 4 februari 2021 ter inzage. Dit leverde 17 zienswijzen op. Alle zienswijzen zijn van een reactie voorzien. Dit heeft tot aanpassingen in het ontwerpbeleid geleid.
In dit voorstel wordt de raad gevraagd het nieuwe beleid vast te stellen en de oude beleidsregels in te trekken.
pdf 00 DOC-21-357215 - Raadsvoorstel (73KB)
pdf 01 DOC-21-388624 - Bijlage 1 - Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers gemeente Medemblik (592KB)
pdf 02 DOC-20- 333472 - Bijlage 2a - Zienswijze 1 (81KB)
pdf 03 DOC-20- 333700 - Bijlage 2b - Zienswijze 2 (83KB)
pdf 04 DOC-20-334837 - Bijlage 2c - Zienswijze 3 (83KB)
pdf 05 DOC-20-333362 - Bijlage 2d - Zienswijze 4 (85KB)
pdf 06 DOC-21-339619 - Bijlage 2e - Zienswijze 5 (81KB)
pdf 07 DOC-21-345662 - Bijlage 2f - Zienswijze 6 (139KB)
pdf 08 DOC-21-345630 - Bijlage 2g - Zienswijze 7 (85KB)
pdf 09 DOC-21-346177 - Bijlage 2h - Zienswijze 8 (81KB)
pdf 10 DOC-21-346254 - Bijlage 2i - Zienswijze 9 (82KB)
pdf 11 DOC-21-349433 - Bijlage 2j - Zienswijze 10 (82KB)
pdf 12 DOC-21-351331- Bijlage 2k - Zienswijze 11 (171KB)
pdf 13 DOC-21-351357 - Bijlage 2l - Zienswijze 12 Schenkeveld Advocaten N.V. (2.2MB)
pdf 14 DOC-21-351451 - Bijlage 2m - Zienswijze 13 Dorpsraad Andijk (222KB)
pdf 15 DOC-21-345078 - Bijlage 2n - Zienswijze 14 LTO noord (497KB)
pdf 16 DOC-21-344818 - Bijlage 2o - Zienswijze 15 Gemeente Hoorn (118KB)
pdf 17 DOC-21-344815 - Bijlage 2p - Zienswijze 16 Gemeente Koggenland (101KB)
pdf 18 DOC-21-351782 - Bijlage 2q - Zienswijze 17 Provincie Noord-Holland (71KB)
pdf 19 DOC-21-388657 - Bijlage 3a - Beleidsregels (506KB)
pdf 20 DOC-21-388659 - Bijlage 3b - Toelichting bij beleidsregels (975KB)
pdf 21 DOC-21-388660 - Bijlage 3c - Bijlage: kaart woongebieden en bedrijventerreinen (14.9MB)
pdf 22 DOC-21-387823 - Bijlage 4 - Rapport 'Geen tweederangsburgers' van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (1.1MB)
pdf 23 DOC- 21-387828 - Bijlage 5 - Kabinetsreactie tweede advies Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (1.1MB)
pdf 24 DOC-21-387884 - Bijlage 6 - Actualisatie cijfers arbeidsmigranten Noord-Holland Noord (1.5MB)
pdf 25 Beantwoording Commissievragen PvdA raadscommissie 31-5 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesten buitenlandse werknemers.pdf (136KB)
pdf 26 Beantwoording Commissievragen PWF raadscommissie 31-5 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesten buitenlandse werknemers.pdf (175KB)
pdf 27 Beantwoording Commissievragen D66 raadscommissie 31-5 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesten buitenlandse werknemers.pdf (158KB)
pdf 28 Beantwoording Commissievragen GroenLinks raadscommissie 31-5 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesten buitenlandse werknemers (1).pdf (99KB)
pdf 29 Beantwoording Commissievragen CDA raadscommissie 31-5 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesten buitenlandse werknemers.pdf (140KB)
pdf 30 Beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers boekje huisstijl.pdf (9.1MB)
pdf 31 Beantwoording Commissievragen PWF raadcie. 28-6 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers.pdf (102KB)
pdf 32 Beantwoording Commissievragen PW2010 raadcie. 28-6 agendapunt 4.1.pdf (174KB)
5 20:35
SAMENLEVING
5.1 20:35
Bespreeknotitie Lange Termijn Accommodatiebeleid juni 2021
6 21:05
BESTUUR & MIDDELEN
6.1 21:05
Aanpassen detailhandelsvisie voor centrum Medemblik (pfh. H. Nederpelt)
De raad wordt voorgesteld de detailhandelsvisie aan te vullen met de mogelijkheid dat transformatie van winkels naar woningen in de Bagijnhof wordt toegestaan en daarmee de  Bagijnhof geen onderdeel meer te laten zijn van het kernwinkelgebied.
6.2 21:50
Kredietaanvraag verbouwing zuidtoren voor huisvesting netwerkorganisatie (pfh. J. Fit)
De raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor een beoogde verbouwing en inrichting op de tweede verdieping van de zuidtoren van het gemeentehuis ten behoeve van verhuur van deze ruimte aan Westfriese netwerkorganisatie voor Inkoop- en Contractmanagement (de Netwerkorganisatie).
6.3 22:05
Thuiswerkvergoeding Tegemoetkoming gemeentepersoneel in de kosten voor het thuiswerken (pfh. F. Streng)
De raad wordt voorgesteld een budget beschikbaar te stellen van € 75.000,- voor een tegemoetkoming in de kosten van het thuiswerken door het gemeentepersoneel tijdens de coronapandemie in het jaar 2020.
6.4 22:25
Aanwijzing 2e plaatsvervangend griffier
De raad wordt voorgesteld mevrouw P. Nooij aan te wijzen als 2e plaatsvervangend griffier.
7 22:30
Sluiting