link naar deze pagina

Raadscommissie - 16 juni 2022

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: J. Stam
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot dinsdag 7 juni voor 9.00 uur worden ingediend.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
RUIMTE
4.1 19:35
Vaststellen Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2022
Op 29 oktober 2020 stelde de raad het ‘Generiek afwegingskader woningbouw - Voor initiatieven van 1 tot 100 woningen in alle kleine kernen’ vast (DOC-22-533128). In 2021 is het afwegingskader Wonen Westfriesland 2021 vastgesteld. Met de vaststelling van dit nieuwe regionale afwegingskader is het generiek afwegingskader niet langer actueel. Daarom is het nodig om het generiek afwegingskader aan te passen aan het nieuwe regionale kader. Deze  aanpassingen hebben geleid tot het Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2022.
4.2 20:25
Budget startersleningen
Voor het verstrekken van startersleningen is nog € 256.051,02,-- beschikbaar (peil 9-5-2022). Het saldo is toereikend voor nog 7 leningen, uitgaande van de maximale starterslening ad € 35.000,--. Als er geen geld wordt bijgestort, kunnen er leningen geweigerd gaan worden. In maart 2020 is er ook extra budget bijgestort. Er is toen aangegeven circa 2 jaar met het bijgestorte budget vooruit te kunnen. Er was toen € 1.246.000,-- beschikbaar. Het voorstel is daarom om nu weer 1 miljoen euro bij te storten.
5 21:00
Sluiting