link naar deze pagina

Presidium - 12 april 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 11:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
2.a
Conceptverslag presidiumvergadering 8 maart 2021
2.b
Ter kennisname concept besluitenlijst agendacommissie 6 april 2021
3.a
Lijst met actiepunten en LTA
4
Terugblik vergadering PS 8 maart 2021
5.a
Conceptagenda PS 12 april 2021
5.b
Laatste voorbereidingen PS 12 april 2021
2 actualiteitsaanvragen:

1\. Koelwater Datacenters \(JA21\)
2\. TATA \(PvdD\)

Procedurele toetsen zijn toegevoegd op 9 april jl.
5.c
Lijst ingekomen stukken PS
5.d
Lijst moties en memo afhandeling moties in PS
6
Vooruitblik: Voorlopige agenda PS 17 mei 2021
7
Vooruitblik vergaderomstandigheden
8
Beantwoording vraag sprekerspostjes met ondersteuning van tijdwaarneming
9
Stand van zaken van de budgetten van Provinciale Staten
10
Verantwoordingssystematiek verordening op de fractiesubsidie
11
Voorstel uitbreiden proef Amsterdamse spreektijdenregeling
12
Rondvraag
13
Sluiting