link naar deze pagina

PS-vergadering - 14 december 2020

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 18:45
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: De vergadering vindt vanwege strengere corona maatregelen online plaats.
De publieke tribune is gesloten.
Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 14-12-2020, de schriftelijke stemming is afgerond;
. notulen PS 14-12-2020;
. ingediende moties en amendement bij punten 9, 10 en 11.
Bundel:
pdf Agendabundel (12.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Beëdiging en installatie Statenlid fractie DENK.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergaderingen van 9 en 16 november 2020.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.
8.a
Aanwijzen nieuw lid Algemene Vergadering Interprovinciaal Overleg (VD-62).
8.b
Vaststelling Legesverordening 2021 en tarieventabel 2021 (VD-59).
8.c
Agendapunt 8c is behandeld als agendapunt 9.
8.d
Vaststelling Verordening op vergoeding voor diverse adviescommissies Detailhandel NH 2020 (VD-61).
9
Laatste begrotingswijziging 2020 (VD-60)
9.a
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.
10
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
11
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
12
Sluiting.