link naar deze pagina

Presidium - 15 november 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 09:15
Eindtijd: 10:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Bundel:
pdf Agendabundel (4.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
3.a
Conceptverslag presidiumvergadering 1 november
3.b
Concept-besluitenlijst presidiumvergadering 8 november
4.a
Agenda's uitloop PS 15 november
4.b
Laatste voorbereidingen uitloop PS 15 november
4.c
Terugblik vergaderingen 8 november
5.a
Voordracht beslissing op bezwaar betreffende het besluit van PS van 5 juli 2021 tot vaststelling van de RES-sen 1.0.
Het presidium bespreekt of de voordracht *'beslissing op bezwaar betreffende het besluit van PS van 5 juli 2021 tot vaststelling van de RES-sen 1.0'* doorgeleid kan worden ter besluitvorming in PS op 13 december als hamerstuk of bespreekstuk
5.b
Voordracht beslissing op bezwaar betreffende het besluit van PS van 5 juli 2021 inhoudende de vaststelling dat het besluit tot vaststelling van de RES 1.0 Noord-Holland Noord en de RES 1.0 Noord-Holland Zuid niet referendabel is
Het presidium bespreekt of de voordracht *'beslissing op bezwaar betreffende het besluit van PS van 5 juli 2021 inhoudende de vaststelling dat het besluit tot vaststelling van de RES 1.0 Noord-Holland Noord en de RES 1.0 Noord-Holland Zuid niet referendabel is'* doorgeleid kan worden ter besluitvorming in PS op 13 december als hamerstuk of bespreekstuk.
6
Rondvraag
7
Sluiting