link naar deze pagina

PS-vergadering - 15 november 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Rosan Kocken
Toelichting: BESLUITVORMENDE VERGADERING
(ONLINE)

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
De publieke tribune is gesloten vanwege aangescherpte coronamaatregelen.

Dit is het vervolg van besluitvormende vergadering van 8-11-2021.

NB: in deze besluitvormende vergadering vinden alle stemmingen plaats. Alle vergaderstukken en ingediende moties/amendementen zijn terug te vinden in de beraadslagende vergadering van 13.00 uur.
Bundel:
pdf Agendabundel (88KB)
Algemene documenten:

12
Heropening besluitvormende vergadering.
13.a
Programma Natuurnetwerk 2022 (VD-59).
13.b
Natuurbeheerplan 2022 (VD-60).
14
Definitieve samenwerkingsafspraken MRA (VD-64).
15
Initiatiefvoorstel VVD en D66 “Opvolging expertmeeting Bedrijfsopvolging in de agrarische sector” (NR-65).
16
(in beraadslagende vergadering) Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag 5 november a.s. om 13.00 uur.
(Er zijn geen mondelinge vragen ingediend.)
16.a
Stemming moties actualiteiten (indien deze zijn ingediend).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag 5 november a.s. om 12.00 uur.
(Er zijn geen actualiteiten ingediend.)
17
Stemming motie Vreemd aan de Orde van de Dag.
18
Sluiting besluitvormende vergadering.