link naar deze pagina

Presidium - 4 maart 2019

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Bundel:
pdf Agendabundel (4.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
3.a
Concept-verslag presidium 04-02-10
3.b
Lijst met actiepunten en LTA
4.a
Terugblik/evaluatie PS 4 februari 2019
4.b
Concept-agenda PS 4 maart 2019
5.a
Afdoeningsvoorstel Lijst moties PS
5.b
Lijst ingekomen stukken PS
6
Verantwoording reisdeclaraties PS
7
Uitspraak over gewogen peiling in de commissies
8
Screening kandidaat-gedeputeerden
9
Instellen Onderzoekscommissie geloofsbrieven
10
Aanvraag papieren vergadersets (ter kennisname)
11
Definitieve jaarcijfers PS-budgetten 2018 (ter kennisname)
12
Besluitenlijst Agendacommissie 28-01-19 (ter kennisname)
13
Brief van de voorzitter van PS aan kandidaat-Statenleden 28-02-19 (ter kennisname)
14
Rondvraag
15
Sluiting