link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 augustus 2022

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van augustus 2022.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Ruimte/wonen: brief omwonenden Schagen Oost zorgen om bouw tijdelijke woningen (c-agenda RWK 5-9-2022)
2
Brief GS inz. motie van Dijk snel internet buitengebieden (c-agenda EFB 12-9-2022)