link naar deze pagina

Mobiliteit & Financiën - 27 september 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Hein Struben
Toelichting: Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek.

Dit is een uitloopvergadering van de commissievergadering van 17 september 2018.
Het is niet meer mogelijk om in te spreken in deze vergadering.

Voorafgaand aan de uitloopvergadering (17:45 uur) staat voor de commissieleden eten op de Dreef.
Bundel:
pdf Agendabundel (4,5MB)
Algemene documenten:

1
A-agenda Financiën
1.a 18:30
Rapport van Bevindingen subsidieverantwoordingen ondersteuningsstichtingen fracties
2 18:50
B-agenda Financiën
Op de A-agenda staan onderwerpen die ter besluitvorming door middel van een voordracht inclusief ontwerpbesluit aan PS worden voorgelegd. De commissie adviseert PS over de voordracht. Het advies wordt vergezeld van het verslag van de commissievergadering aan PS gezonden.
2.a 18:50
IPO Kadernota
agenderingsverzoek leden AV bestuur (M. Klein / A. Jellema)
3 19:15
B-agenda Mobiliteit
3.a 19:15
Rapport kwetsbare verkeersdeelnemers
Agendaverzoek ChristenUnie n.a.v. een discussienota ‘bewustwording kwetsbare verkeersdeelnemers’
3.b 19:40
Stand van zaken Leeghwaterbrug
Agendaverzoek VVD n.a.v. ontvangen brieven over stand van zaken Leeghwaterbrug