link naar deze pagina

PS - 19 november 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 17:30
Voorzitter: J. Remkes
Toelichting: (uitloopvergadering van PS 12-11-2018)

Online geplaatst na de vergadering:
- geamendeerde definitieve versie van de Omgevingsvisie bij punt 19;
- notulen PS 12 en 19 november;
- besluitenlijst PS 12 en 19 november;
- bundel verworpen moties;
- bundel verworpen en ingetrokken amendementen.
Bundel:
pdf Agendabundel (29.6MB)
Algemene documenten:

18
Heropening.
18.a
Vaststelling agenda uitloopvergadering en regeling van werkzaamheden.
19
Vaststelling Omgevingsvisie NH2050 (VD-72).
19.a
Amendementen bij Omgevingsvisie NH 2050
20
Programma Natuurontwikkeling 2019-2023 (VD-70).
21
Initiatiefvoorstel PvdD 'Groen doet kinderen goed' (NR-73).
22
Sluiting.