link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 26 april 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: Marcel Steeman
Toelichting: Hervatting van de op 19 april jl. geschorste commissievergadering RWK.

I.v.m. de maatregelen omtrent het Corona-virus is deze commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving.
Leden van de commissie krijgen hiervoor een aparte uitnodiging met vergaderlink.

De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via https://noord-holland.stateninformatie.nl

Deze agenda bevat alleen de op 19 april niet afgeronde agendapunten en kent geen vaste reguliere agendapunten.
Er kan bij deze uitloopvergadering ook niet meer worden ingesproken.

23-04-2021 Brief naar aanleiding van commissievergadering 19 april toegevoegd
Algemene documenten:

1 18:15
Heropening van de vergadering
2.a 18:20
Omgevingsverordening: Concept Ontwerp Omgevingsverordening NH2022 (B-agenda RWK 19-04-2021)
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Ontwerp-Omgevingsverordening NH2022 vastgesteld. Met deze verordening, de opvolger van de Omgevingsverordening NH2020, worden de huidige provinciale regels in lijn gebracht met de landelijke Omgevingswet. De meeste wijzigingen zijn het gevolg van de Omgevingswet. De drie meest in het oog springende wijzigingen gaan over milieu, natuur en de Regionale Energiestrategieën, (RES’en 1.0), deze laatste zijn leidend voor wind op land. Ook de reacties ontvangen tijdens de diverse consultatiesessies en de formele zienswijzen op de Omgevingsverordening NH2020 zijn meegenomen. De Omgevingsverordening NH2022 zal tegelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treden.

Op 19 april jl. zijn de insprekers gehoord. Vandaag volgt de inhoudelijke bespreking van het agendapunt.
2.a.1
Omgevingsverordening/Energie/Gezondheid: Afschrift aan PS - Raadadres gezondheidseffecten windturbines
Op verzoek van enkele fracties (JA21, CDA, DENK en 50Plus/PvdO), betrekken bij de bespreking van agendapunt 5.a. Ontwerp-omgevingsverordening.
2.a.2
Inspreekbijdragen
Alle schriftelijke inspraakbijdragen en tot dusver aangeleverde bijdragen van de insprekers op 19-04-2021 zijn toegevoegd.
pdf Inspraakreactie inwoner - geanonimiseerd.docx (12KB)
pdf Inspraakreactie provincie NH 19-04-21.docx (13KB)
pdf Inspraakreactie - geanonimiseerd.docx (13KB)
pdf schriftelijke inspraak_19_4_provincie.pdf (69KB)
pdf Inspraak normen windturbines - Geanonimiseerd.docx (13KB)
pdf Inspreektekst - geanonimiseerd.docx (13KB)
pdf Schriftelijke inspraak - geanonimiseerd.docx (13KB)
pdf Schriftelijke inspraakreactie - geanonimiseerd.docx (12KB)
pdf Schriftelijke inspreektekst - inwoner Amsterdam noord - geanonimiseerd.docx (12KB)
pdf Schriftelijke inspreektekst - geen windmolens westwoud.docx (101KB)
pdf Bijlage 1 - Geen windmolens Westwoud - GMIW_Historische context Wijzenddijkje-Drachterveld (FB-HGVW 11-03-2021).pdf (493KB)
pdf Bijlage 2 - Geen Windmolens Westwoud - GMIW_Presentatie Toelichting Bezwaren tegen Windmolens 20210416.pdf (8.6MB)
pdf Spreektekst inspreker nr. 76.docx (12KB)
pdf Inspreektekst inspreker nr. 30.pdf (71KB)
pdf Bijlage inspreker nr. 30 - 2021-3-24 Telegraafartikel.pdf (414KB)
pdf Spreektekst inspreker nr. 125.docx (18KB)
pdf Bijlage bij inspreker nr. 125 Geluid windturbines AM versie 7.pdf (241KB)
pdf Schriftelijke inspraakreactie Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.docx (20KB)
pdf Bijlage Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.pdf (188KB)
pdf Schriftelijke inspreekbijdrage - geanonimiseerd.docx (13KB)
pdf Inspreektekst inspreker nr. 105.docx (844KB)
pdf Schriftelijke inspreekreactie - anoniem.docx (12KB)
pdf Inspreektekst inspreker nr. 1.pdf (46KB)
pdf bijlage-1 bij inspreker nr. 2 -rivm-rapport-motie-schonis-en-de-who-richtlijnen-voor-omgevingsgeluid-2018.pdf (2.1MB)
pdf bijlage-2 bij inspreker nr. 2 brief staatssecretaris - rivm-rapport-motie-schonis-en-de-who-richtlijnen-voor-omgevingsgeluid-2018.pdf (304KB)
pdf inspreektekst inspreker nr. 2.pdf (67KB)
pdf Schriftelijke inspreektekst - geanonimiseerd.docx (12KB)
pdf Inspreektekst inspreker nr. 49.docx (17KB)
pdf Schriftelijke Inspraak - Ruimte Wonen en Klimaat - 19 april 2021.pdf (70KB)
pdf Inspreektekst inspreker nr. 110.docx (550KB)
pdf Inspreektekst inspreker nr. 114.docx (913KB)
pdf Bijlagen bij insspreker 114 - artikel - Willen Amsterdammers echt windmolens_ _ Het Parool.pdf (228KB)
pdf Schriftelijk Inspreken provincie Noord-Holland - oorspronkelijk inspreker nr. 109.docx (15KB)
pdf Inspreektekst - schriftelijk geanonimiseerd.docx (14KB)
pdf Inspreektekst - inspreker nr. 98.docx (22KB)
pdf Inspreektekst inspreker nr. 7.docx (12KB)
pdf Inspreektekst - inspreker nr. 115.docx (13KB)
pdf Schriftelijke inspraak - 600 m - gebied Waternet Weesperkarspel - inspraak 19 april 2021.pdf (108KB)
pdf Bijlafe bij inspreker nr. 3 Raadsadres gezondheidseffecten.pdf (943KB)
pdf Inspreektekst inspreker nr. 3.docx (14KB)
pdf Inspreektekst - inspreker nr. 99.docx (16KB)
pdf Inspreektekst inspreker nr. 14.docx (16KB)
pdf Schriftelijke Inspreektekst inspreker nr.126.pdf (71KB)
pdf Inspreektekst - inspreker 116.docx (13KB)
pdf Schriftelijke inspraakreactie - 600 m - gebied Waternet Weesperkarspel - inspraak 19 april 2021.pdf (108KB)
pdf TekstBijInspreken-Provincie-Windturbines-Landsmeer.pdf (177KB)
pdf 20210418 - Inspraak Ruimte Wonen en Klimaat - 19 april 2021.pdf (70KB)
pdf Inspreektekst - inspreker nr. 72. Spaar het Gein 19-4-2021.docx (64KB)
pdf Inspreektekst - inspreker nr. 77.pdf (59KB)
pdf Schriftelijke inspreekbijdrage - inspreker nr. 112.docx (13KB)
pdf Inspreektekst - inspreker 102.docx (13KB)
pdf Inspreektekst - inspreker nr. 60.pdf (217KB)
pdf Schriftelijke inspreekbijdrage - inspreker nr. 57.docx (12KB)
pdf inspreektekst - inspreker nr. 94.docx (15KB)
pdf Schriftelijke inspraakreactie.docx (12KB)
pdf Inspreektekst - inspreker nr. 42.docx (12KB)
pdf Inspreektekst - inspreker nr. 36.docx (15KB)
pdf Schriftelijke inspreekbijdrage - inspreker nr. 51.docx (12KB)
pdf Schriftelijke inspreekbijdrage - inspreker 111.docx (15KB)
pdf Inspreektekst - inspreker nr. 58.docx (14KB)
pdf Inspreektekst - inspreker nr. 75.docx (13KB)
pdf Inspreektekst - inspreker nr. 41.docx (13KB)
pdf Inspreektekst inspreker nr. 105 - gewijzigd Inspraak PNH Statencommissie RWK 2e versie.docx (13KB)
pdf Inspreektekst - inspreker nr. 95 2021-04-19 Inspreken bij Staten.docx (14KB)
pdf Inspreektekst - inspreker 31.docx (16KB)
pdf Bijlage 1. Inspreker 31 - idee eerder cijfers uitbrengen 21 oktober en of 27 oktober.docx (212KB)
pdf Bijlage 2. - Inspreker 31 - vraag aan ois eerder uitbrengen cijfers tbv stemming province 22 oktober.docx (209KB)
pdf Bijlage 3. - Inspreker 31 - weggelakte wob provincie gesprek 28 oktober MvD vs Stigter.docx (335KB)
pdf Inspreektekst - inspreker nr. 6.docx (13KB)
pdf Schriftelijke inspreektekst nr. 54 geanonimiseerd (12KB)
2.a.3
Klimaat en energie: Brief gevraagde informatie n.a.v. commissie RWK 19 april 2021 (RWK)
3 20:50
Rondvraag gedeputeerde Stigter (portefeuilles Klimaat en Energie)
Rondvraag aangemeld door de leden Smaling (SP) en Koyuncu (DENK) over de stukken in de bijlagen.
3.a
Aangedragen bijlagen voor bij rondvraag
4 21:00
Rondvraag gedeputeerde Loggen (portefeuilles Ruimte en Wonen)
5 21:10
Sluiting