link naar deze pagina

PS-vergadering - 17 juni 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Buitengewone Statenvergadering coalitieakkoord.

Na vergadering online:
- notulen;
- besluitenlijst;
- aangenomen moties bij punt 2a;
- aangehouden en verworpen moties bij punt 3.

Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl
Bundel:
pdf Agendabundel (20.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Interpellatieverzoek inzake grafietregens Tata Steel-Harsco Metals, fracties CDA, PvdD, SP, CU, FvD, 50PLUS/PvdO, DENK.
3
Bespreking coalitieakkoord met toelichting van de formateur.
4.a
Collegevorming.
4.b
Beëdiging leden van Gedeputeerde Staten.
5.a
Installatie en beëdiging Statenleden.
5.b
Installatie en beëdiging duo-commissieleden.
6
Aanwijzen eerste en tweede vice-voorzitter Provinciale Staten (VD-48).
7
Sluiting.