link naar deze pagina

PS-vergadering - 8 april 2024

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: De vergadering begint wat later, om 13.30 uur.

Live volgen of terugkijken kan via: [https://noord-holland.stateninformatie.nl](https://noord-holland.stateninformatie.nl/)
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Kondigt u vanwege beperkt aantal plaatsen op de tribune uw komst s.v.p. vooraf aan bij de Statengriffie via statengriffie@noord-holland.nl.

Na vergadering online:
\- ingediende moties bij punt 2;
\- besluitenlijst PS 08-04-2024;
\- notulen PS 08-04-2024.
Bundel:
pdf Agendabundel (7.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Beëdiging en installatie duo-commissielid fractie 50PLUS.
2.b
Aanwijzing interim-Statengriffier Provincie Noord-Holland (VD-14).
2.c
Beëdiging en installatie interim Statengriffier Provincie Noord-Holland.
2.d
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
3
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen en besluitenlijst van de Statenvergadering van 4 maart 2024.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Vaststelling voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
Aanwijzen nieuw lid bestuurlijk ambtelijke adviescommissie Paviljoen Welgelegen (VD-13).
9
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
10
Indien aan de orde: advies GS op motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
11
Indien aan de orde: gebundelde stemming van alle motie(s).
12
Afscheid Statengriffier.
13
Sluiting.