link naar deze pagina

Ingekomen brieven Coalitievorming 2023 - 15 maart 2023

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:

17 gemeente in Noord-Holland Noord - Aanbod Noord-Holland Noord voor het coalitieakkoord
A.M. Sullot
pdf A.M. Sullot.pdf (133KB)
Alliantie Sluiskwartier - wind op land
Alliantie Zon - Klimaatambities en electrificatie
Alzheimer Nederland - Dementievriendelijke woningen
Amsterdam City - Bevorder leefbaarheid en vitaliteit van binnensteden, dorpskernen en wijkwinkelcentra in de provincie
Amsterdam IJmuiden Offshore Ports - Noord-Hollandse havens
Amsterdam Wind
ANWB - Brief problematiek fietspad in duinen
Arthur Bosch - Windalarm
pdf A. Bosch.pdf (987KB)
Atlasgroep - Geen windturbines op land
AYOP Amsterdam IJmuiden Offshore Ports
pdf AYOP - mail.pdf (122KB)
B&W Aalsmeer
B. Leeuw - Windalarm
pdf B. Leeuw.pdf (987KB)
B. van der Spek
Bas de Wit
BBZ - Bruine vloot onder de aandacht brengen
Bean Deal - Kansen voor boeren, natuur en economie in uw provincie
Belanghebbenden Zaanstad-Noord
Belanghebbenden Zaanstad-Noord
Bescherm natuur Geestmerambacht
Bewonerscommissie Land in Zicht / St. Omwonenden Schoteroog - Plaatsen windturbines in de provincie
Bewonersgroep Groene Esplanade - Voortgang Hollands Luchten
Bewonersvereniging GeinDriedorp - Geen windturbines op land
Bouwbedrijf Van der Gragt - Suggesties Woningbouwlocaties coalitieakkoord Noord-Holland
Bouwend Nederland - Bouwen aan een toekomstbestendige provincie
Bruggenbouwers - Burgerberaad gevraagd
Buitendijks Plan
Caring Docters
Caring Farmers - Brief van Caring Farmers met aanbevelingen voor de verkenners & de nieuwe Provinciale Statenleden
Chiel Pronk
City Deal Circulair en Conceptueel bouwen - Input coalitieakkoord
Climate for Life - opgave rond de verduurzaming via bodemenergie
Cobraspen Group - Behoud en bescherming cultureel en monumentaal erfgoed Noord-Holland
Consortium De Purmer
D. Drenth
pdf D. Drenth.pdf (65KB)
D.F. van Ingen
De BUCH - Inzet gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo voor het nieuwe coalitieakkoord
De Nationale Jeugdcoalitie - Kinderen en jongeren in coalitieakkoord
Dierenbescherming - Manifest
Dirk Blikkendaal
Dorpsraad Broek in Waterland - Onderdoorgang N247
Dorpsraad Wijk aan Zee
Dorpswerk NH - Voor leefbare dorpen en vitale gemeenschappen
Dorpswerk Noord-Holland - Steun actieve bewoners die werken aan leefbare dorpen en vitale gemeenschappen
E. Lammers
Economisch Forum Holland boven Amsterdam -
Elaad - elektrische voertuigen
Energie Samen NH - Maximaal coöperatief samenwerken aan de energietransitie
Energy Health Campus Petten
Erfgoedvereniging Heemschut - laat het provinciale erfgoed meetellen de komende jaren
Eric Bloem en Linda Kooij - Windalarm
Extinction Rebellion - Burgerberaad Klimaat en Milieu
Familie Nagel
Faunabescherming - Faunabescherming en dierenwelzijn
Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland
pdf FMN - mail.pdf (142KB)
Fietsersbond - Behoud recreatieve fietsroutes door de duinen in combinatie met natuurontwikkeling
Fietsplatform - Toekomstperspectief Het recreatieve fietslandschap in 2030 en actieagenda 2023
FNRS
pdf FNRS - mail.pdf (105KB)
FNV - 10 punten plan
Forum voor Democratie Amsterdam
Fred C. Sanders
G. Dunker
GEM Crailo BV - Ideeën en suggesties voor het coalitieakkoord
Gemeente Bloemendaal - Urgente thema's vanuit de gemeente
Gemeente Haarlem - Felicitaties en samenwerking met gemeente Haarlem
Gemeente Heemstede - Aandachtspunten ten behoeve van coalitievorming
Gemeente Schagen - Woningbouwlocatie Schagen-oost en Energy & Health Campus
Gemeente Zaanstad - Naar een ruimtelijk arrangement voor Zaanstreek-Waterland
Geopark Heuvelrug Gooi Vecht - Bijdrage ten behoeve van coalitievorming
Glastuinbouw Nederland - Manifest
Grote groep van verontruste inwoners van Zaanstad-Noord - Noodkreet
H. Bleeker
pdf H. Bleeker.pdf (2.4MB)
H. Struben
H.E. van de Stadt
Haarlems Hout
Hart van Noord-Holland - Belang bezoekerseconomie
Hilbrand Korver
Hollandse Helden - Project Hollands Luchten
Hortus Alkmaar
HVC energie en hergebruik - Brief voor informateur
Instituut Maatschappelijk Innovatie
IVN Natuureducatie
J. Giesendanner en C. van Tonheeren
J. Heitlager
Jantje Beton - Aandacht voor het buiten spelende kind
Jantje Bosch
JOGG - JOGG roept provincies op: draag bij aan een gezonde leefomgeving
Jonge Democraten - Brandbrief Jonge Democraten aan de informateurs
Katapult - Input onderwijs-arbeidsmarktbeleid nieuw coalitieakkoord
Klaas Lust - Windalarm
pdf Klaas Lust.pdf (987KB)
Koninklijke Binnenvaart Nederland - mobiliteit en vervoer over water
Koninklijke Horeca Nederland regio NH - Felicitatie Provinciale Statenleden
Le Champion - Sportevenementen
Lex Meijer
Liander - Beschikbaarheid energie en provinciale ambities
Liander - Input voor het Coalitieakkoord Noord-Holland
LiberTerra Geestmerambacht - Inbreng met betrekking tot tony houses
LPOGT - Ruimte voor landbouw, woonlocaties, gezondheid, veiligheid en mobiliteit
LTO Noord - input vanuit de land- en tuinbouw
Mantelzorg NL - Langer thuiswonen als urgent gespreksthema voor coalitievorming
Marleen Helleman
Monique Rappard - Windalarm
N. Papineau Salm
Natuurpark Noorder-IJplas - Energieakkoord - klimaatakkoord
NBTC - Maak werk van toeristisch en recreatief beleid
Nederlandse Jagersvereniging - Input coalitieonderhandelingen
Nico en Diana Roobol - Windalarm
NL Buiten - Inbreng namens 14 partners van NL Buiten
NOC*NSF - de verbindende kracht van sport en bewegen inzetten voor een sterke provincie.
NS en ProRail - Coalitieakkoord nav PS verkiezingen 2023
ONHN - Brief aan de formateurs
ORAM Ondernemend Amsterdam
pdf ORAM - mail.pdf (734KB)
OV IJmond - Manifest
P. van Noort - Waterveiligheid
P10 - De kracht van het platteland, vitale kernen en nabijheid
Peter Ros
pdf Peter Ros.pdf (81KB)
Pieter van Duijn
Platform Groen Gas
Platform Poelweg en Belangengroep Rooversbroekpolder - Bereikbaarheid Bollenstreek en Zuidelijk Haarlemmermeer
Plein C - Input op visie op cultuureducatie
Polderwarmte en Energie voor elkaar - Energietransitie in provincie Noord-Holland
Portefeuillehouders regio Zaanstreek - Ontgrenzen BPL locaties
ProRail - Brief van NS en ProRail
Provincie NH - Brief van de Commissaris van de Koning aan onderhandelaars
Pure Energie - Aanbod onafhankelijke procesbegeleiding windtrajecten door provincie
Purmer Industrievrij - bestemming deel Purmerpolder
PWN - Drinkwater en natuur
Red de Wieringermeer - Gesprek over concept energievisie
Regio Deal de Waddeneilanden - Cofinanciering Regio Deal de Waddeneilanden
Regio Gooi en Vechtstreek - Urgente thema's
Regio Westfriesland - Een regio, een ambitie
Remco van Dijk
Retailland - Vitale en levendige binnensteden en dorpskernen
Rotteveel Bouwmanagement
Rover - openbaar vervoer in het coalitieakkoord Noord-Holland 2023-2027
S. Keijzer - Geen windmolens grens Oostzaan
Sail Amsterdam - Kansen en relevantie van bestendingen en samenwerkingen
Sandra Meulenbelt
Save the Children - Kinder- en jongerenparticipatie in het coalitieakkoord
Simon en Marja Kooij - Windalarm
Simone Heerma
Sjoerd van der Hoorn/Leimuidertunnel - Leimuiderbrug
SKBN - Ruimte voor werken
pdf SKBN - mail.pdf (122KB)
Stal 's-Gravenweg
Statenlidnu - Handreiking collegevorming voor Statenleden
Stichting Behoud Waterland
Stichting Natuurgebied Lange Weeren
Stichting Purmer Meer
Stichting ter behoud van Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied - Schoorlse bossen moeten blijven
Stichting Zoete Toekomst Texel - Hulp bij investeren in en leren over klimaatadaptatie
T. Heman - Uitstoot benzinemotoren
pdf T. Heman.pdf (21KB)
T. van Dam - Bouwplannen Ilpenstein
Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten - Prioriteit voor huisvesting internationale werknemers
Taskforce Korte Keten - Alternatief voor mondiale voedselketen
Tata Steel Europe - Position Paper
Team Sportservice - Agenda Sport en Bewegen
Techniekpact
Techport
TenneT TSO - Vorming coalitie
Thom Lust
pdf Thom Lust.pdf (987KB)
Transdev Nederland - Coalitieakkoord
Transitiecoalitie Voedsel - Boerenperspectief
Unive - Versnellingsaanpak asbestsanering
Veilig Verkeer Nederland - Verkeersveiligheid in coalitieakkoorden
Veiligheidsregio Kennemerland - natuurbrandbeheersing
Vereniging de Moeflon - Verantwoord beheer wolvenpopulatie
Vereniging Oud Edam
Vervoerregio Amsterdam - Position Paper
Vewin - De toekomst van ons drinkwater
VNO NCW - Brief aan verkenner
Voedsel Verbindt - de kloof tussen stad en platteland’ en ‘de positie van de boer in relatie tot het stikstofdebat’.
Vogelbescherming Nederland - Inbreng Vogelbescherming
Volt - Brief aan verkenner
VSCD - omarm de podia in de nieuwe coalitie
VVD Bergen NH - Duingebied
Waterschap AGV - Brief aan de formateur
pdf AGV - mail.pdf (173KB)
Watersportverbond - Aandacht voor watersport en recreatie
Wind energy solutions - Ruimte voor micro windturbines in Noord-Holland
Windalarm ( Joost de Groot) - Geen windturbines op land plaatsen
Windalarm IJburg - IJmeer is niet geschikt voor het op industriële schaal opwekken van windenergie
Woonbond - Huurdersinbreng coalitieonderhandelingen
WWF - Natuur als bondgenoot