link naar deze pagina

Presidium - 5 februari 2024

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 11:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Bundel:
pdf Agendabundel (9.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
2.a
Conceptverslag presidiumvergadering 11 december 2023
3
Lijst met actiepunten en LTA
4
Terugblik vergadering 11 december 2023
5.a
Laatste voorbereidingen PS 5 februari
5.b
Concept-agenda PS 5 februari
5.c
Lijst moties en memo presidium - afdoeningsvoorstellen moties
5.d
Lijsten ingekomen stukken december en januari
Lijst januari volgt nog
6
Vooruitblik vergadering 4 maart
7
Memo en Statenvoordracht aanwijzen lid adviescommissie benoemen plv. bestuurder Randstedelijke Rekenkamer (via presidium naar PS).
8
Doorgeleiden ter bespreking en besluitvorming - Statenvoordracht Wijziging GR Randstedelijke Rekenkamer
9
Memo en Statenvoordracht instellen Seniorenconvent en vaststellen reglement
10
Memo Evaluatie inwerkprogramma en Statenweekend 2023
11
Memo Instellen werkgroep Noord-Hollands volkslied
12
Memo Terugblik communicatie 2023 en Communicatieplan 2024
13
Memo Jaarcijfers PS budgetten 2023
14
Ter kennisname: memo opheffen geheimhouding PS
15
Ter kennisname: Uitspraak rechtbank Noord-Holland zaak stichting Windalarm vs PS Noord-Holland
De termijn voor hoger beroep verstrijkt 2 februari 2024
16
Rondvraag
17
Sluiting