Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 31 oktober 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Fränzel
Toelichting: OPROEP
Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op woensdag 31 oktober 2018.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 oktober 2018
4
Bekendmaking aanbeveling nieuwe burgemeester
5
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0180357 Vaststellen verordening parkeerbelastingen 2019
Verordening parkeerbelastingen 2019
Ieder jaar worden op basis van onder meer de nieuwe begroting de belastingverordeningen voor het aankomende jaar vastgesteld. Al in oktober wordt de verordening parkeerbelastingen vastgesteld. Op deze wijze wordt bereikt dat de nieuwe parkeervergunningen tijdig, dus vóór 1 januari 2019, aan de betreffende inwoners en ondernemers van onze gemeente kunnen worden verstrekt. De voorgestelde wijzigingen betreffen een verlaging van de tarieven voor het betaald parkeren op straat (per 1 januari 2019) naar € 1,50 per uur, indexatie met 2,4% van de tarieven voor de parkeervergunningen (met uitzondering van de kraskaart) en verhoging van het tarief voor de naheffingsaanslag tot € 62,70 (het wettelijke maximum per 1 januari 2019).
6
Sluiting