Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raad - werkbijeenkomst - 2 december 2020

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: 1e Vice-voorzitter gemeenteraad Walther Hoosemans

werkbijeenkomst klimaatadaptatie
Bijgevoegd:
- Een achtergronddocument met algemene beschrijving van de opgave Klimaatadaptatie
- Presentatie aan de raadsleden bestaande uit:
o Korte toelichting werken aan klimaatadaptatie
o Gesprek met raad over eerste bevindingen/aandachtspunten droogte, hitte, extreme neerslag
o Enkele stellingen (indien er nog tijd is)