Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 oktober 2020

Locatie: de raadsvergadering is digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2020
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
5
Schrijven van brieven voor gevangenen ZN249208
6
Toekomst rekenkamer(functie)
7
Regelingen mandaten griffie en auditcommissie en instructie griffier
8
Raadsnota ZN245351 Verordening BIZ Binnenstad Oosterhout 2021 - 2025
9
Raadsnota ZN235387 Vaststelling Verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2021 en Parkeerverordening Oosterhout 2021
10
Raadsnota ZN245310 Beheer op afstand fietsenstallingen
11
Raadsnota ZN245195 Programma van Eisen nieuwbouw gemeentehuis Slotjesveld
12
Raadsnota ZN235105 Beleidskader welzijn
13
Sluiting
15
Raadsnota ZN247998 Visie sociaal domein
16
Raadsnota ZN214921 Toekomst dagbesteding en begeleiding