Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 februari 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 21 januari 2020
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
5
Schrijven van brieven voor gevangenen
6
Raadsnota ZN203573 Vaststellen inrichting en krediet "herbezinning" reconstructie Bromtol
7
Raadsnota ZN196050 Vrijliggend fietspad Bergsebaan
8
Raadsnota ZN203832 Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2020 WAVA/MidZuid
Op 20 december 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR WAVA ons het bedrijfsplan 2020 toegezonden. Dit bedrijfsplan bevat de eerste begrotingswijziging 2020. Vanwege deze begrotingswijziging krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid zijn zienswijzen hierop in te dienen
9
Raadsnota ZN201222 Initiatievoorstel Gezond Burger Verstand inzake voorbereidingsbesluit buitengebied i.v.m. opstellen nieuwe visie op het buitengebied.
10
Mondelinge beantwoording artikel 39 vragen GroenLinks m.b.t. loden waterleidingen
11
Motie 'vreemd aan de orde' van VVD en GroenLinks over Galvanitas
12
Sluiting