Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 april 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs
Toelichting: Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 23 april 2019 om 19.30 uur.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2019
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven lis230419
5
Schrijven van brieven voor gevangenen IO.19016332
6
Hamerstuk: ZN179187 Wijziging Gemeenschappelijk Regeling GGD
7
Hamerstuk: ZN180656 Verordening tegemoetkoming raadsfracties 2019
8
Bespreekstuk: ZN178865 Re-integratie en activering Participatiewet 2019
Betreft accentverschuivingen in re-integratie- en activeringsbeleid Participatiewet
9
Bespreekstuk: ZN176363 Kredietaanvraag aanleg noodontsluiting Weststad 2-3
10
Bespreekstuk: ZN174779 Voorbereidingskrediet Arendsplein en ruimtelijke visie Arendshof
11
Sluiting