Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Openbare collegevergadering - 23 november 2020

Locatie: B. en W. kamer
Aanvang: 12:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening en mededelingen
2
Openbare stukken uit eerdere collegevergadering
3.1
Openbare bespreekstukken
3.1.1
253718 m.e.r.-beoordeling Sidestream Innovation Valley
3.2
Openbare hamerstukken
3.2.1
253309 Ontwerp-Omgevingsvisie
3.2.2
258671 raadsinformatiebrief versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid regio Breda 2020-2021
3.2.3
255565 Herstel bermen en sloten
3.2.4
256347 Verlening borgstelling Biƫnnale
3.2.5
254172 Vrachelsestraat aanpassingen
3.2.6
247347 brief aan de raad mbt uitvoering motie Groen Links tijdelijk vuurwerkverbod Corona