Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 januari 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs
Toelichting: OPROEP
voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 22 januari 2019 om 19.30 uur

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare en besloten raadsvergadering van 11 december 2018
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven lis 22012019
5
Schrijven van brieven voor gevangenen IO18067846
6
Raadsnota BI.0180574 1e begroting 2019 BWB - uitbreiding taken Breda
1e begrotingswijziging 2019 van de belastingsamenwerking West-Brabant ivm uitbreiding WOZ-taken gemeente Breda
7
Raadsnota BI.0180537 Marktverordening 2019
8
Raadsnota BI.0180516 Vestiging voorlopig voorkeursrecht (*Wvg) gebied Lievenshove
Vestiging Wvg Lievenshove
9
Motie 'vreemd aan de orde' inzake vuurwerk
10
Sluiting