Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 juli 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van 16 juni 2020
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
5
Schrijven van brieven voor gevangenen (ZN231249)
6
Hamerstuk: Raadsnota ZN219950 Aanvraag subsidie voor ruimen explosieven in project Wilhelminahaven
7
Raadsnota ZN226664 Jaarverslag en jaarrekening 2019
8
Raadsnota ZN226415 Resultaatbestemming 2019
9
Raadsnota ZN224861 Vaststellen ontwerp inrichtingsplan en beschikbaar stellen krediet Heuvel
10
Raadsnota ZN227619 Afwijken beleid nota kostenverhaal anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte, ontwikkeling Dorst-Oost en Steenovensebaan 28
11
Raadsnota ZN226885 Renovatie sportvloer Oosterheidehal
12
Raadsnota ZN231767 Corona Impact Analyse, fase 1
14
Raadsnota ZN232765 Financieel perspectief 2020-2021
15
Sluiting