Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 20 september 2016

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Huisman
Toelichting: Oproep voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 20 september 2016 om 19.30 uur.

1
Onderzoek geloofsbrieven en installatie de heer M.L. Hooijmaijers
1
Opening
2
Vaststellen raadsagenda
3
Vaststellen verslag(en) vorige vergadering(en)
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
pdf lis200916.docx (178KB)
5
Schrijven van brieven voor gevangenen
6
Raadsnota BI.0160444 Benoemen lid werkgeverscommissie griffie gemeente Oosterhout
7
Raadsnota BI.0160402 - Nieuwbouw brandweerkazerne Den Hout
pdf BI.0160402.doc (269KB)
8
Raadsnota BI.0160289 - Actualisatie nota Buiten Spelen in Oosterhout
9
Raadsnota BI.0160366 - Krediet uitrol nieuwe afvalinzamelmethodiek
10
Raadsnota BI.0160381 - Restylen activiteitencentra
pdf BI.0160381.doc (389KB)
11
Raadsnota BI.0160234 - Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebeid 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 4 (Landgoed Klein Oosterhout)
12
Raadsnota BI.0150516 - Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 5 (aansluiting N629 - A27)
13
Raadsnota BI.0160310 - Vaststelling Welstandnota 2016
14
Raadsnota BI.0160357 - Randvoorwaarden en uitgangpunten ontwikkeling locatie Keiweg-Ridderstraat
15
Raadsnota BI.0160349 Het instellen van een BIZ (Bedrijven Investering Zone) op verzoek van de bedrijvenvereniging Weststad / De Wijsterd
16
Raadsnota BI.0160388 - Renovatie Pannehoef (PH2)
17
Besluitenlijst 20 september 2016