Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 september 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs
Toelichting: OPROEP voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 17 september 2019 om 19.30 uur

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 juli 2019
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven lis27092019
5
Schrijven van brieven voor gevangenen IO19040988
6
Raadsnota ZN192969 Benoemen 2e plaatsvervangend griffier
7
Raadsnota ZN190851 Reservering bedrag ad € 1,1 miljoen uit de investeringsplanning openbare ruimte 2019 voor het project rotonde -Bromtol
8
Raadsnota ZN188148 Restant krediet sportpark de Contreie
9
Raadsnota ZN184246 Actualisatie grondexploitatie Zwaaikom
10
Raadsnota ZN185445 Ontwikkelagenda Gezondheid
11
Motie 'vreemd aan de orde' inzake ontwikkelingen Heilige Driehoek
12
Sluiting