Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 juli 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende agenda
3
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 18 en 19 juni 2019
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven lis 02072019
5
Schrijven van brieven voor gevangenen
pdf Amnestyvoorstel (344KB)
pdf Ambassadebrief (460KB)
pdf Amnestybrief (475KB)
6
Hamerstuk: Raadsnota ZN179335 Samenwerking op ICT-gebied met de gemeente Steenbergen
7
Hamerstuk: Raadsnota ZN182608 Wijziging GR RAV Brabant Midden-West-Noord
8
Hamerstuk: Raadsnota ZN183338 Wijziging GR RWB
9
Hamerstuk: Raadsnota ZN181984 Wijziging gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (VSV) West-Brabant
10
Hamerstuk: Raadsnota ZN181115 Consultatie Meerjarenbeleidstukken Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2019-2023
11
Hamerstuk: Raadsnota ZN175420 Subsidie voor ruimen explosieve ten behoeve van project Zwaaikom
12
Nadere inlichtingen n.a.v. beantwoording artikel 39-vragen GroenLinks over de Japanse duizendknoop
13
Nadere inlichtingen n.a.v. beantwoording artikel 39-vragen Gezond Burger Verstand over de Bredaseweg
14
Bespreekstuk: Raadsnota ZN184058 Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2018
15
Bespreekstuk: Raadsnota ZN184364 Resultaatbestemming jaarrekening 2018
16
Bespreekstuk: Raadsnota ZN182338 1e Concernrapportage 2019
17
Bespreekstuk: Raadsnota ZN182659 Verordening en uitvoeringsbesluit Jeugd gemeente Oosterhout 2019
18
Bespreekstuk: Raadsnota ZN184743 Borgstelling voor betaling van rente en aflossing van geldlening aan Stichting Begraafplaatsen Oosterhout
Voor uitbreiding gedenkpark vraagt SBO borgstelling voor afsluiten van bancaire lening
19
Bespreekstuk: Initiatiefvoorstel VVD-GroenLinks-Gezond Burger Verstand-Gemeentebelangen-Groen Brabant-D66 en Partij van de Arbeid inzake integraal Sociaal domein Oosterhout
20
Motie 'vreemd aan de orde' van CDA, GroenLinks, Gemeentebelangen en Gezond Burger Verstand inzake de ontwikkeling van een kerkenvisie
21
Sluiting