Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 september 2015

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Huisman
Toelichting: OPROEP

Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 22 september 2015 om 19.30 uur.

1
BI.0150397 Definitieve raadsagenda
2
BI.0150395 en BI.0150396 Notulen van de raadsvergaderingen van 15 en 18 juni 2015
3
BI.0150394 Notulen van de raadsvergadering van 14 juli 2015
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
5
Schrijven van brieven voor gevangenen
pdf Amnestyvoorstel (282KB)
pdf Ambassadebrief (264KB)
pdf Amnestybrief (267KB)
6
Raadsnota BI.0150342 Uitvoeringsprogramma Binnenstad
7
Raadsnota BI.0150241 Actualisatie nota verbonden partijen "Zes kaderstellende spelregels"
8
Raadsnota BI.0150372 Geactualiseerd exploitatieplan de Contreie, september 2015
9
Raadsnota BI.0150295 besluitvorming inzake afschaffing welstandsregels
10
Raadsnota BI.0150146 Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (inclusief Lint Oosteind), herziening 2, (Ter Aalst 4)"
11
Raadsnota BI.0150331 Het instellen van een BIZ (Bedrijven Investeringszone) op verzoek van de bedrijvenvereniging Weststad/De Wijsterd - Vaststellen van de verordening BIZ bedrijventerreinen Weststad en De Wijsterd
12
Bespreking brief college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 over het project 'Hildebrandlaan, reconstructie'