Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 oktober 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening en mededelingen
1.1
Benoeming en beëdiging wethouder
1.2
Onderzoek geloofsbrieven en installatie
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 september 2019
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven LIS220119
5
Schrijven van brieven voor gevangenen
pdf Amnestyvoorstel (115KB)
pdf Amnestybrief (119KB)
pdf Ambassadebrief (118KB)
6
Raadsnota ZN191205 Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor het verlengen van het geluidscherm nabij Boswachterij Dorst
7
Raadsnota ZN186749 Vaststelling bestemmingsplan "Slotjes, herziening 6 (Slotjes Midden Zuid)
8
Raadsnota ZN192314 Energietranstitie Oosterhout 2030
9
Raadsnota ZN190897 Vaststelling verordening parkeerbelastingen 2020
10
Raadsnota ZN187487 Opstellen visie voor woningbouw in Den Hout en Oosteind
11
Raadsnota ZN175815 Starters-, duurzaamheids- en blijverslening SVn
12
Raadsnota ZN194244 Bekrachtiging geheimhouding eindvonnis arbitrage Attero
13
Sluiting