Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 februari 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Huisman
Toelichting: Oproep voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 21 februari 2017 om 19.30 uur.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende agenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 januari 2017
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
5
Schrijven van brieven voor gevangenen
6
Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2017 WAVA/!GO
7
Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020
8
Doorontwikkeling elektronische dienstverlening en digitale bedrijfsvoering
9
Motie 'vreemd aan de orde': Vervoersmogelijkheden voor minder mobiele Oosterhouters
10
Motie 'vreemd aan de orde': Anoniem solliciteren
11
Sluiting