Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 juni 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening en mededelingen
2
Onderzoek geloofsbrieven en be√ędiging van de heer M. Louwerens
3
Vaststelling van de voorliggende agenda
4
Openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 mei 2019
5
ZN182752 Perspectiefnota 2020
pdf Raadsnota ZKnr 182752 - Perspectiefnota_2020 (538KB)
pdf perspectiefnota 2020 definitief (473KB)
pdf Memorie van Antwoord Perspectiefnota 2020 DEF rectificatie (693KB)
pdf Ombuigingen vanuit Perspectiefnota (461KB)
pdf Surplus - brief aan raad (130KB)
pdf 05A01 - Amendement GL inzake collectieve ziektekostenverzekering minima (199KB)
pdf 05A02 - Amendement Klijnsmagelden (a) (196KB)
pdf 05A03 - Amendement GL inzake jongerenwerker Surplus (193KB)
pdf 05A04 - Amendement GL inzake fietsparkeren (197KB)
pdf 05A05 - Amendement GL inzake parkeren centrumbewoners (195KB)
pdf 05A06 - Amendement GL inzake sociaal domein (195KB)
pdf 05A07 - Amendement GL inzake leerlingenvervoer (189KB)
pdf 05A08 - Amendement GL inzake doorbelasten kosten voor evenementen (a) (195KB)
pdf 05A09 - Amendement D66 inzake maatschappelijke stages (203KB)
pdf 05M01 - Motie GB inzake Actie Stoeptegel (300KB)
pdf 05M02 - Motie Groen Brabant inzake klimaatadaptieve bomen (214KB)
pdf 05M03 - Motie CDA-VVD latere sluitingstijd evenementen in kerkdorpen (3) (319KB)
pdf 05M04 - Motie GroenLinks inzake takendiscussie Surplus (194KB)
pdf 05M05 - Motie GBV inzake pand Zandheuvel (204KB)
pdf 05M06 - Motie GBV inzake uitvoering landgoederen in lijn met de afspraken (214KB)
pdf 05M07 - Motie GBV-GL inzake velvergunning openbare ruimte (218KB)
pdf 05M8 - Motie GroenLinks inzake stadsecoloog (a) (275KB)
pdf 05M09 - Motie PvdA inzake actieplan arbeidsmarkt (369KB)
pdf 05M10 - Motie PvdA inzake blijfklimaat (291KB)
pdf 05M11 - Motie PvdA inzake energie-neutrale samenleving (294KB)
pdf 05M12 - Motie PvdA inzake mobiliteitsdeals (291KB)
pdf 05M13 - Motie PvdA inzake ruimtelijke ontwikkeling (293KB)
pdf 05M14 - Motie PvdA inzake samen beleid maken (291KB)
pdf 05M15 - Motie PvdA inzake versnellen aanleg Natuurnetwerk Brabant en bij.. (220KB)
pdf 05M16 - Motie GBV inzake omgevingsdialoog starterwoningen Den Hout.docx (207KB)
pdf 05M17 - Motie PvdA inzake verkeersonderzoek Bromol e.o. (220KB)
6
ZN 182753 Zienswijzen begrotingen Verbonden Partijen 2020
7
Sluiting