Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 november 2020

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 27 oktober 2020 en 10 november 2020
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
5
Schrijven van brieven voor gevangenen
6
Hamerstuk: Raadsnota ZN247704 Geactualiseerde verordeningen artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet
Deze verordeningen bevatten uitgangspunten voor de inrichting van het financieel beleid, de inrichting van de financiële organisatie en de controle hierop. Eens per vier jaar dienen deze verordeningen te worden geactualiseerd en opnieuw aan de raad aangeboden ter vaststelling. Voor het laatst is dit in december 2016 gedaan. Ten opzichte van die verordeningen zijn enkel tekstmatige aanpassingen doorgevoerd, en geen wezenlijke wijzigingen.
7
Hamerstuk: Raadsnota ZN249639 Nota investeren en afschrijven 2021-2024
In de nota investerings- en afschrijvingsbeleid liggen de kaders vast over hoe de gemeente om gaat investeringen. Hoe komen de middelen beschikbaar voor het doen van investeringen, welke verantwoordelijkheden horen daar bij. Daarnaast wordt vastgelegd hoe we administratief met investeringen omgaan.
De wijzigingen in deze nota ten opzichte van de voorgaande nota zijn beperkt. Maar actualisatie hiervan dient eens per 4 jaar plaats te vinden.
8
Hamerstuk: Raadsnota ZN248922 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling OMWB
9
Hamerstuk: Raadsnota ZN247587 Vaststelling bestemmingsplan Vijftig Bunderweg 11
10
Bespreekstuk: Raadsnota ZN251907 Burgerinitiatief voedseltuin
11
Motie vreemd aan de orde
12
Sluiting