Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 maart 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Huisman
Toelichting: OPROEP
Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 21 maart 2017 om 19.30 uur.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende agenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 februari 2017 (BI.01700122)
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven lis 21032017
5
Schrijven van brieven voor gevangenen IO17013496
6
Hamerstuk: BI.0170082 Eerste wijziging van de Verordening Bedrijveninvesteringvszone bedrijventerrein Weststad
7
Hamerstuk: BI.0170091 Eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges Oosterhout 2017 betreffende Ondergrondse Infrastructuren 2017
8
Bespreekstuk: BI.0170050 Wijzigingsverordening sociale zekerheid 2017
9
Bespreekstuk: BI.0160404 Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht
10
Bespreekstuk: BI.0160659 Starterslening, duurzaamheids- en blijverslening
11
Bespreekstuk: BI.0170079 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Oosterhout 2017
12
Bespreekstuk: BI.0170096 Kadernota GR OGZ 2018
13
Bespreekstuk: Motie 'vreemd aan de orde' van GroenLinks inzake afvalscheiding stadhuis
14
Sluiting