Direct naar de inhoud

Oostzaan

Contact & Openingstijden.

Vergaderkalender
link naar deze pagina

Begrotingsraad - 6 november 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Rob Meerhof
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Agenda - VASTGESTELD
3
rv 17/55 Begroting 2018 + meerjarenraming 2018 - 2021 - AANGENOMEN
3.1
Algemene Beschouwingen
3.2
Reactie college en raad (1e termijn) en indienen amendementen en moties
3.2.1
Amendementen - INGETROKKEN EN VERWORPEN
3.2.2
Moties - AANGENOMEN nr. 26, 19, 28, 22, 23, 29 en 25
3.3
Reactie college en raad (2e termijn) en reactie op amendementen en moties
3.4
Stemming
4
Sluiting