Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 28 januari 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: De vergaderingen is digitaal te volgen ( www.oss.nl/gemeenteraadlive ).
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
Nummer 15 mevrouw M.T. Janssen - van Amstel
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
Insprekers krijgen 28 januari 2021 van 9.00 uur tot 12.00 uur de mogelijkheid om fysiek in het gemeentehuis in te spreken. Van iedere raadsfractie is 1 raadslid aanwezig bij deze inspreekochtend. Het is ook mogelijk om digitaal in te spreken. De inspreekochtend wordt, net zoals de raadsvergadering, rechtstreeks uitgezonden via internet. De Raadsgriffie neemt contact op met de aangemelde insprekers voor de planning.
6
Vaststelling van de agenda
6.a
Benoeming burgerlid B Atman
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
7.IV
Stukken ter afhandeling van de raadsgriffie
9
A Vaststelling bestemmingsplan Walkwartier Oss 2021
9
Agenda gerelateerde brieven
10
B Duurzame Polder - Nadere informatie + voorstel College
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
10
Agenda gerelateerd raadsinformatiebrief met memo van wethouder van der Schoot
10
Agenda gerelateerde ingekomen brieven
pdf De heer Vos over energietransitie in Oss.docx (17KB)
pdf De heer Vos over windmolens steeds krachtiger en te vaak dichtbij woonwijken.docx (15KB)
pdf P Vos over wethouder Oss onaangenaam verrast door bezoek aan huis.docx (18KB)
pdf Brabants Landschap e.a. reactie op raadsvoorstel Duurzame Polder. V2.pdf (330KB)
pdf De heer Vos Met wind en zon gaat Nederland het niet redden.docx (63KB)
pdf IVN Oss Uitstel raadsvoorstel verkenning Duurzame Polder.DOCX (854KB)
pdf De heer Vos over het agenderen van Duurzame Polder.docx (17KB)
pdf De heer Vos over gezondheidsrisico's windturbines.jpg (1.8MB)
pdf Dhr Vos d d 21 januari 2021 over de raadsvergadering van 28-1.DOCX (33KB)
overig K Remi dd 22 januari 2021 derde document inspreektekst Rutte doctrine in de Lithse Polder.PDF (1.3MB)
pdf K Vocking dd 22 januari 2021 over inspreken over Duurzame Polder.DOCX (367KB)
pdf IVN over vogelbescherming in de polders rond Oss.DOCX (23KB)
pdf P A M Oortman over inspreken en raadsvergadering over Duurzame Polder.DOCX (16KB)
overig K Vocking dd 22 januari 2021 over het rapport Voorkom het windturbine syndroom.PDF (1.8MB)
pdf Behoud Lithse Polder over de raadsvergadering van 28 januari .DOCX (15KB)
pdf Dhr Vos over de raadsvergadering van 28 januari.DOCX (35KB)
pdf Groen inZICHT over de raadsvergadering van 28 januari .DOCX (74KB)
pdf Windcollectief Oss Den Bosch over besluit Duurzame Polder.DOCX (54KB)
overig Behoud Lithse Polder Opgave Oss met 0 windmolens.PDF (383KB)
overig Behoud Lithse Polder Overlast windmolens.PDF (347KB)
overig Behoud Lithse Polder Toekomst van windparken.PDF (549KB)
overig Behoud Lithse Polder Windmolens in Oss.PDF (248KB)
overig Behoud Lithse Polder Zijn windmolens duurzaam.PDF (332KB)
pdf Mevr Faber over Protest tegen gemeenteraadsvergadering in coronatijd.DOC (24KB)
overig Behoud natuur en leerbaarheid Lith Bezwaar tegen het behandelen van het besluit over Duurzame Polder.PDF (198KB)
pdf Stichting Windmolenvrij Hoenzadriel e o over inpreken tegen windmolens.DOCX (14KB)
pdf R. Kasbergen Zojuist is een artikel gepubliceerd omtrent onverwacht veel laagfrequent geluid van een windpark in Groningen.docx (28KB)
10
Agenda gerelateerde ingekomen brieven niet openbaar
Wegens persoonsgegevens worden de ingekomen brieven niet openbaar op de website geplaatst.
10
Agenda gerelateerde ingekomen stukken n.a.v. inspreekreacties
Naar aanleiding van inspreekreacties stelde de heer Kling vragen aan insprekers om stukken toe te sturen. De insprekers hebben dit gedaan. Mevrouw van Manen is bereid om verdere vragen die u kunt hebben naar aanleiding van de stukken te beantwoorden. U kunt haar contact gegevens opvragen bij de griffie.
pdf Geluid en effecten op cognitieve ontwikkeling Irene van Kamp.pdf (1.5MB)
pdf Geluid en hartvaatziekten Elise van Kempen, RIVM.pdf (1MB)
pdf geluid-en-gezondheid-cognitie-3jul2017 Irene Kamp.pdf (1.5MB)
pdf Geluishinder Oscar Breugelmans 2017.pdf (1.1MB)
pdf Hardenberg GGD IJssellanden.pdf (3.6MB)
pdf Intensité des infrasons émis par les éoliennes et sa dépendance du sous-sol et d’effets résonants dans les constructions..pdf (1MB)
pdf Laagfrequent geluid als omgevingsstressor in relatie tot neuropsychologische beperkingen.pdf (170KB)
pdf Lawaai en Slaap Winni Hofman UvA.pdf (1.2MB)
pdf Long-term-sleep-disturbances-in-children.pdf (172KB)
pdf noise pollution and arterial hypertension.pdf (373KB)
pdf Physiological_effects_of_wind_turbine_noise_on_sleep_ICA2016-440.pdf (504KB)
pdf Sensing but Not Hearing The Problem of Wind Turbine Noise- Steven Cooper.pdf (459KB)
pdf short term night-time windturbine noise and cardiovasculair effects- Poulsen 2018.pdf (143KB)
pdf van den Berg. The beat is getting stronger 2008.pdf (1012KB)
pdf Vogelesang geluid in 't kort.pdf (2.1MB)
pdf Activation in human auditory cortex in relation to the loudness and unpleasantness of low-frequency and infrasound stimuli .pdf (2.3MB)
pdf Altered cortical and subcortical connectivity due to infrasound administered near the hearing threshold – Evidence from fMRI.pdf (705KB)
pdf Effects of Acoustic Stimulation on Cardiovascular Regulation During Sleep_SILVANI.pdf (103KB)
pdf Effects of nighttime low frequency noise on the cortisol response to awakening and subjective sleep quality.pdf (596KB)
pdf Environmental noise, sleep and health.pdf (127KB)
pdf Environmental Stressors and their impact on Health and Disease MÜNZEL.pdf (2.3MB)
10
Inspreekreacties
pdf Inspreekreactie Dhr. Remi Black-out Europese elektriciteitsvoorziening binnen 5 jaar te verwachten..pdf (420KB)
pdf Dhr. Remi bijlage 1 38 % beastingverhoging voor windmolens.pdf (595KB)
pdf Dhr. Remi bijlage 2 Black-out Europese elektriciteitsvoorziening binnen 5 jaar te verwachten..pdf (420KB)
pdf Dhr. Remi bijlgae 3 Rutte doctrine in de Lithse polder.pdf (476KB)
pdf Dhr. Remi bijlage 4 Volgens windcollectief zijn 13 windmolens in de polder niet rendabel.pdf (509KB)
pdf P. Vos inspreekreactie.docx (27KB)
pdf IVN Oss inspreekreactie.pdf (164KB)
pdf IVN Oss Bijlage 1 25 jaar vogelbescherming in de polders rond Oss.docx (856KB)
pdf IVN Oss Bijlage 2 20210103 Hard werken voor de kievit en de weidevogelbeschermers.docx (855KB)
pdf IVN Oss Bijlage 3 De Lithse Polder een laatste redding voor de wulp.docx (14KB)
pdf IVN Oss Bijlage 4 Persbericht De kleine zwaan.docx (13KB)
pdf IVN Oss Bijlage 5 Persbericht IVN Oss - De Grutto - Koning van de polder.docx (855KB)
pdf IVN Oss Bijlage 6 Vogels in de Lithse Polder.jpg (218KB)
pdf E.J. van Haaften inspreekreactie.pdf (126KB)
pdf F. Nordsiek inspreekreactie.docx (18KB)
pdf F. van Kilsdonk inspreekreactie.docx (15KB)
pdf H. van den Berg inspreekreactie Bijlage.jpg (257KB)
pdf H. van den Berg inspreekreactie.docx (273KB)
pdf I. Tiemissen inspreekreactie.docx (16KB)
pdf J. Faber inspreekreactie.docx (1.9MB)
pdf J.H. Stadhouders inspreekreactie.docx (16KB)
pdf K.Vocking_inspreekreactie-Oss_28-1-2021.pdf (116KB)
pdf M. Dietz inspreekreactie.docx (15KB)
pdf P. Melief inspreekreactie.docx (15KB)
pdf R. Gerritsen inspreekreactie.pdf (206KB)
pdf W. Alteveer inspreekreactie.pdf (46KB)
pdf P. Kasbergen inspreekreactie.pdf (132KB)
pdf P. Kasbergen inspreekreactie Bijlage.pptx.pdf (753KB)
pdf W. de Poot inspreekreactie.docx (14KB)
pdf P. Janssen inspreekreactie.pdf (143KB)
pdf E. van Santvoort inspreekreactie.odt (6KB)
pdf P. Oortman inspreekreactie.pdf (21KB)
pdf Groen in Zicht inspreekreactie.pdf (60KB)
pdf P. Spelier Groen in Zicht QR code.docx (166KB)
10.1
amendement Werk verschillende scenarios uit
10.2
Amendement duidelijkheid over onze energie opgave
10.3
Amendement verkleinen zoekgebied Duurzame Polder
10.4
Amendement Optie openhouden om zelf initiatief te kunnen nemen voor energieopwekking
10.5
Motie geen extra windmolens in ons RES-bod
10.6
Motie Raadplegend referendum Geffense en Lithse polder
10.7
Motie vervolgonderzoek windmolens
10.8
Amendement Eerlijk over Stijbeemden
10.a
Duurzame Polder Agenda gerelateerde ingekomen brieven (ook geagendeerd adviescommissie Ruimte 03-12)
10.a
Inspreekreacties tijdens commissievergadering
10.b
Verkenning Duurzame Polder
Opinierend besproken tijdens de adviescommissie van 15 oktober
10.b
Agenda gerelateerd Verkenning Duurzame Polder
10.b
Presentatie
10.b
Sovon Rapport
11
Voortgangslijst moties
12
Moties vreemd aan de orde van de dag
13
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
14
Sluiting