Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk - 1 juli 2021

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: fysiek in de commissiezaal, met mogelijkheid om digitaal deel te nemen via MS Teams.

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Rondvraag
5
Opinierend
• 2 termijnen
• maximale spreektijd 1e termijn is 3 minuten per fractie
• ruimte voor verduidelijkende vragen (ook door portefeuillehouder) na de 1e termijn van een fractie
• beeldvorming
• belangrijke punten benoemen
• géén vragen aan de portefeuillehouder
• laat ruimte voor oordeelsvorming in 2e termijn
• ruimte voor een reactie van de portefeuillehouder
• naar behoefte is er een schorsing na de 1e termijn
• de voorzitter leidt het onderling gesprek tijdens 2e termijn, de portefeuillehouder doet ook mee.
5.1
Discussienota visie Stedelijk gebied
dit onderwerp wordt gecombineerd met de opiniecommissie Ruimte behandeld in de Raadzaal
5.2
Opinienota nieuwe Wet inburgering
5.3
Opinienota sturen op doelen en resultaten in Welzijn
6
Raadplegend / Raadgevend
• 1 termijn
• mening geven over voorgenomen collegebesluit
• ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie (ook door portefeuillehouder)
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting