Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 24 juni 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Extra fysieke raadsvergadering t.b.v. vaststellen van begrotingen/jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen.
Het gaat om vier A-stukken (hamerstukken) waarbij er ruimte is voor stemverklaringen.

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
8.a
A Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 ODBN 2021-46
8.b
A Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord 2021-53
9
A Begroting 2022 en jaarrekening 2020 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noord Oost (RBL BNO)
10
A Begroting 2022 en jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN)
11
B Begroting 2022, jaarstukken 2020 en wijziging BI Gemeenschappelijk Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant
12
Moties vreemd aan de orde van de dag
13
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
14
Sluiting