Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 16 april 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: In de meeste concept raadsbesluiten staat de datum 9 april 2020. Dit zal bij de ondertekening van de raadsbesluiten aangepast worden in 16 april 2020.
Algemene documenten:

Raadsvergadering 16 april 2020
1
Opening
2
Vragenhalfuur
geannuleerd
3
Trekking stemcijfer
nr. 26 mevr. Schoneveld
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
Omdat de vergadering digitaal plaatsvindt verzoeken wij eventuele insprekers hun inspreekreactie schriftelijk te sturen naar Raadsgriffie@oss.nl. Uw inspreekreactie wordt dan toegevoegd aan de agenda.
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
Schriftelijke behandeling
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
8
A Analyse gebruik en inkoop jeugdhulp
Schriftelijk
9
A Verordening en Nadere regels jeugdhulp gemeente Oss 2020
Schriftelijk
10
A Rapport Rekenkamercommissie (laagdrempelig) ontmoeten in Oss
Schriftelijk
Stemverklaring: Bas van der Voort: Dank aan de rekenkamercommissie voor het uitgebreide rapport. De SP is echter teleurgesteld dat de visie van het VDG-CDA-VVD-Beter Oss college , op laagdrempelig ontmoeten nog steeds niet klaar is. Wij hadden de visie van het college graag naast het rekenkamerrapport gehouden. De SP ziet het rekenkamerrapport als een goede basis voor de discussie over laagdrempelig ontmoeten in Oss. Wij zien dat het SP-standpunt: 'meer gemeentelijke regie op dorps- en wijkhuizen' en '(financieel) toegankelijke dorps- en wijkhuizen' in overeen komt met het advies van de rekenkamer. De SP zal dan ook instemmen met dit rapport.
11
A Vervanging kunstgrasvelden sportpark Rusheuvel
Schriftelijk
12
A Brief Rekenkamercommissie Oss over het onderzoek naar informatieveiligheid
Schriftelijk
Bij de Raadsgriffie liggen de onderzoeksgegevens en de onderzoeksanalyse van het onderzoek naar de informatieveiligheid van de gemeente Oss vertrouwelijk ter inzage
13.a
A Visie recreatie en toerisme gemeente Oss 2020 2023
Stemverklaring:
SP is het ermee eens om dit dossier nu niet te behandelen,
PvdA: doorschuiven is akkoord
13.b
Visie recreatie en toerisme Agenda gerelateerd
Op verzoek van D66 tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020
13.c
Agenda gerelateerd ingekomen stuk
14
B Verordening Meedoen is Belangrijk 2020
Voorstel waarbij een motie/amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
Stemverklaring:
Jan van Kreij: In het kader van ‘Meedoen is belangrijk' vindt de SP fractie het nog steeds een slecht besluit dat de minima-pas is afgeschaft.
Daarom gaat de SP fractie een amendement over de minimapas bij de voorbereidende besprekingen voor de programmabegroting in juli indienen met als doel de minima-pas in Oss weer nieuw leven in te blazen.
(Hiermee vervalt de noodzaak om het agendapunt 'Verordening Meedoen is Belangrijk' te bespreken tijdens de raadsvergadering van 16 april 2020.)

PvdA: Helaas - en tegen de zin van de PvdA-fractie - is in het kader van de programmabegroting het besluit genomen om de minimapas niet meer te kunnen gebruiken voor de Regiotaxi. Onze fractie hebben signalen bereikt over de negatieve effecten voor mensen met een laag inkomen die nu geen gebruik meer kunnen maken van de Regiotaxi en daardoor in een isolement geraken. De PvdA-fractie zal hier bij het opstellen van de nieuwe programma begroting op terug komen.
15.a
B Concept bod RES
Voorstel waarbij een motie/amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
15.a.1
Amendement concept bod RES
15.b
Concept bod RES Agenda gerelateerd
Op verzoek van SP en GroenLinks tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020
15.c
agenda gerelateerd ingekomen stukken
16.a
B Aangepaste documenten bestemmingsplan Buitengebied
De volgende aanpassingen zijn gedaan:

*  de juiste datum van vaststelling (16-april 2020) is toegevoegd.
*  het bestemmingsplan geitenhouderijen is verwerkt
*  de aanpassing naar aanleiding van de zienswijze van Harenseweg 44
pdf Besluit raad over Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2020.pdf (100KB)
overig Besluit hogere waarden Dorpenweg ong (nabij nummer 21) Deursen-Dennenburg.PDF (11MB)
overig Besluit hogere waarden Mergental 1 Herpen.PDF (13.8MB)
overig Bijlage 1 Dorpenweg 2 Macharen.PDF (20.1MB)
overig Bijlage 2 Dorpenweg ong (najij 21) Deursen-Dennenburg.PDF (17.8MB)
overig Bijlage 3 Eindstraat 18 Haren.PDF (14.6MB)
overig Bijlage 4 Elst 12 Geffen.PDF (14.4MB)
overig Bijlage 5 Weisestraat 35 Lithoijen.PDF (5MB)
overig Bijlage 6 Herstraat 5 Megen.PDF (11.9MB)
overig Bijlage 7 Hoogveldsestraat 5 Oijen.PDF (13.1MB)
overig Bijlage 8 Kesselsegraaf 12 Lith.PDF (18.8MB)
overig Bijlage 9 Koningsweg 2 Oss.PDF (14.8MB)
overig Bijlage 10 Langestraat 14 Dieden.PDF (12.3MB)
overig Bijlage 11 Lutterstraat 2 Lithoijen Vlierstraat 17 Oijen.PDF (17.1MB)
overig Bijlage 12 Lutterstraat 4a Oijen.PDF (21.7MB)
overig Bijlage 13 Maasdijk 11 Neerloon.PDF (34MB)
overig Bijlage 14 Mergental 1 Herpen.PDF (20.2MB)
overig Bijlage 15 Ossestraat 13 Macharen.PDF (19.4MB)
overig Bijlage 16 Oude Molenweg 31 Herpen.PDF (14.5MB)
overig Bijlage 17 Oude Molenweg 5 Herpen.PDF (18.6MB)
overig Bijlage 18 Parallelstraat 1 Oijen.PDF (16.6MB)
overig Bijlage 19 Platerstraat 5 Lith.PDF (10.5MB)
overig Bijlage 20 Waatselaarstraat 3 Berghem.PDF (16.7MB)
overig Bijlage 21 rapportage externe veiligheidsonderzoek en verantwoording groepsrisico.PDF (4.7MB)
pdf Bijlage 22 nota van inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oss - 2017.pdf (2MB)
overig Bijlage 23 plan MER bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2017 Notitie reikwijdte en detailniveau.PDF (6.8MB)
overig Bijlage 24 plan - MER bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2019 .PDF (42.1MB)
overig Bijlage 25 toetsingsadvies commissie m e r .PDF (1.9MB)
overig Bijlage 26 Zienswijzeverslag .PDF (2.6MB)
overig Bijlagenboek bij regels 1.PDF (30.1MB)
overig Bijlagenboek bij regels 2.PDF (33.7MB)
overig Bijlagenboek bij regels 3.PDF (39.2MB)
overig Bijlagenboek bij regels 4.PDF (37MB)
overig Legenda.PDF (921KB)
overig Profielenblad.PDF (959KB)
overig Regels.PDF (21.6MB)
overig Toelichting.PDF (18.5MB)
overig Verbeelding 01-10.PDF (3.5MB)
overig Verbeelding 02-10.PDF (1.6MB)
overig Verbeelding 03-10.PDF (4MB)
overig Verbeelding 04-10.PDF (12.2MB)
overig Verbeelding 05-10.PDF (10.4MB)
overig Verbeelding 06-10.PDF (4MB)
overig Verbeelding 07-10.PDF (10.4MB)
overig Verbeelding 08-10.PDF (4.6MB)
overig Verbeelding 09-10.PDF (4MB)
overig Verbeelding 10-10.PDF (4.4MB)
16.a
B agenda gerelateerde ingekomen stukken Aangepaste documenten bestemmingsplan Buitengebied
16.a
B Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oss 2020
Voorstel waarbij een motie/amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd

Bijlagenboek 1 bij regels (bijlage 11 t m 66) en Bijlagenboek 2 bij regels (bijlage 67 t m 126) zijn te groot om op iBabs te plaatsen. Beide documenten liggen ter inzage bij de Raadsgriffie. Als de documenten digitaal beschikbaar zijn worden ze op iBabs geplaatst.
**Zie het document " links naar Bijlagenboek 1 bij regels (bijlage 11 t m 66) en Bijlagenboek 2 bij regels (bijlage 67 t m 126) "**
pdf Advies commissie over Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2020.docx (24KB)
overig Besluit hogere waarden Dorpenweg ong (nabij nummer 21) Deursen-Dennenburg.PDF (11MB)
overig Besluit hogere waarden Mergental 1 Herpen.PDF (13.8MB)
overig Bijlage 1 Dorpenweg 2 Macharen.PDF (20.1MB)
overig Bijlage 2 Dorpenweg ong (najij 21) Deursen-Dennenburg.PDF (17.8MB)
overig Bijlage 3 Eindstraat 18 Haren.PDF (14.6MB)
overig Bijlage 4 Elst 12 Geffen.PDF (14.4MB)
overig Bijlage 5 Weisestraat 35 Lithoijen.PDF (5MB)
overig Bijlage 6 Herstraat 5 Megen.PDF (11.9MB)
overig Bijlage 7 Hoogveldsestraat 5 Oijen.PDF (13.1MB)
overig Bijlage 8 Kesselsegraaf 12 Lith.PDF (18.8MB)
overig Bijlage 9 Koningsweg 2 Oss.PDF (14.8MB)
overig Bijlage 10 Langestraat 14 Dieden.PDF (12.3MB)
overig Bijlage 11 Lutterstraat 2 Lithoijen Vlierstraat 17 Oijen.PDF (17.1MB)
overig Bijlage 12 Lutterstraat 4a Oijen.PDF (21.7MB)
overig Bijlage 13 Maasdijk 11 Neerloon.PDF (34MB)
overig Bijlage 14 Mergental 1 Herpen.PDF (20.2MB)
overig Bijlage 15 Ossestraat 13 Macharen.PDF (19.4MB)
overig Bijlage 16 Oude Molenweg 31 Herpen.PDF (14.5MB)
overig Bijlage 17 Oude Molenweg 5 Herpen.PDF (18.6MB)
overig Bijlage 18 Parallelstraat 1 Oijen.PDF (16.6MB)
overig Bijlage 19 Platerstraat 5 Lith.PDF (10.5MB)
overig Bijlage 20 Waatselaarstraat 3 Berghem.PDF (16.7MB)
overig Bijlage 21 rapportage externe veiligheidsonderzoek en verantwoording groepsrisico.PDF (4.7MB)
overig Bijlage 23 plan MER bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2017 Notitie reikwijdte en detailniveau.PDF (6.8MB)
overig Bijlage 24 plan - MER bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2019 .PDF (42.1MB)
overig Bijlage 25 toetsingsadvies commissie m e r .PDF (1.9MB)
overig Bijlage 26 Zienswijzenverslag .PDF (3.1MB)
pdf Bijlage_22_nota_van_inspraak_en_vooroverleg_voorontwerpbestemmingsplan_Buitengebied_Oss_-_2017_.pdf (2MB)
pdf BW advies bestemmingsplan en besluit hogere waarden Buitengebied Oss - 2020 (2).DOCX (618KB)
pdf Oplegnotitie bestemmingsplan Buitengebied feb 2020 def verzonden.DOCX (62KB)
pdf Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan (1).DOC (1.3MB)
pdf raadsvoorstel (opzet 2).DOCX (457KB)
overig Regels.PDF (21MB)
overig Toelichting.PDF (19.6MB)
overig Verbeelding 01.PDF (3.5MB)
overig Verbeelding 02.PDF (1.6MB)
overig Verbeelding 03.PDF (4.1MB)
overig Verbeelding 04.PDF (12.2MB)
overig Verbeelding 05.PDF (10.4MB)
overig Verbeelding 06.PDF (4MB)
overig Verbeelding 07.PDF (10.4MB)
overig Verbeelding 08.PDF (4.6MB)
overig Verbeelding 09.PDF (4MB)
overig Verbeelding 10.PDF (4.4MB)
overig Verbeelding legendablad.PDF (920KB)
overig Verbeelding profielenblad.PDF (958KB)
overig Besluit college over Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2020.PDF (48KB)
pdf Verslag 05 februari 2019 hoorcommissie Bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2019.DOC (186KB)
pdf Verslag 4 februari Bestemmingsplan Buitengebied Gewijzigd nav reclamanten.DOC (178KB)
pdf Links naar Bijlagenboek 1 bij regels (bijlage 11 t m 66) en Bijlagenboek 2 bij regels (bijlage 67 t m 126).docx (17KB)
16.a.1
Amendement Heistraat 10
16.a.2
Amendement De beslissingsbevoegdheid om agrarische bouwvlakken te vergroten naar 15 2 en 25 hectare blijft bij de gemeenteraad
16.a.3
Amendement dialoog in bestemmingsplan Buitengebied Oss 2020
16.a.4
Amendement huisvesting tijdelijke arbeidskrachten
Ingetrokken
16.b
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
17.a
B Investeringsprogramma stadshart Oss
Voorstel waarbij een motie/amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd

Kostenopbouw woning Eikenboomgaard 25 en Taxatie Eikenboomgaard 25 liggen vertrouwelijk ter inzage bij de Raadgriffie
17.a.1
Amendement Geen aankoop pand Eikenboomgaard 25
17.a1
Gewijzigd raadsbesluit Investeringsprogramma stadshart Oss
17.b
B Vergroenen Stadshart Oss
Voorstel waarbij een motie/amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
18
Voortgangslijst moties
Geannuleerd
19
Moties vreemd aan de orde van de dag
20
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
Geannuleerd
21
Sluiting