Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 12 november 2015

Locatie:
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Vaststelling Programmabegroting en 3O-ontwikkelingen
Geen reguliere raadsvergadering
Algemene documenten:
pdf Oproeping.pdf (116KB)
pdf Technische vragen en antwoorden versie 10-11-2015.DOCX (936KB)
pdf Technische vragen en antwoorden versie 11-11-2015_.docx (934KB)
pdf Technische vragen en antwoorden versie 11-11-2015 Aangepast 18.00 uur.docx (931KB)
pdf Technische vragen en antwoorden versie 12-11-2015.docx (933KB)
pdf Bijlage 1 Technische vragen en antwoorden Beheerplan haven Oss 2015 - 2019.docx (2.1MB)
pdf Bijlage 2 Technische vragen en antwoorden Benchmark haventarieven.XLSX (125KB)
pdf Inspreekreactie mevr. Coolen.pdf (197KB)
pdf Besluitenlijst Raad dd 12-11-2015.DOCX (225KB)
pdf Motie SP PvdA Beter Oss D66 GroenLinks Geld voor zorg moet naar zorg.pdf (119KB)
pdf Motie SP GroenLinks PvdA Jeugdloonvrije gemeente Oss.pdf (75KB)
pdf Motie SP GroenLinks D66 PvdA Wonen moet kunnen.pdf (83KB)
pdf Motie SP GroenLinks Fietsenstalling Spoorlaan.pdf (54KB)
pdf Motie SP VDG Fietspad Kennedybaan.pdf (46KB)
pdf Motie D66 Opvang van Vluchtelingen in Oss.pdf (47KB)
pdf Motie D66 PvdA Opvang van Statushouders in Oss.pdf (57KB)
pdf Motie D66 Begeleiding van Statushouders in Oss.pdf (58KB)
pdf Motie D66 Parkeren.pdf (37KB)
pdf Motie Beter Oss Vrij parkeren week 48 tm 52 2015.pdf (48KB)
pdf Motie Beter Oss VDG bereikbaarheid parkeerterrein Boschpoorthof (achter Hema) vanuit Kerkstraat.pdf (61KB)
pdf Motie PvdA GroenLinks SP Investeringsfonds Duurzame Energie.pdf (110KB)
pdf Motie PvdA SP Gezonde exploitatie Golfbad.pdf (83KB)
pdf Motie GroenLinks PvdA Stadse Boeren als proef voor kracht van samenleving.pdf (98KB)
pdf Motie GroenLinks Duurzame ontwikkeling buitengebied.pdf (72KB)
pdf Motie GroenLinks Opvang Vluchtelingen.pdf (53KB)
pdf Motie VDG GroenLinks Citymarketing Oss.pdf (124KB)
pdf Amendement VDG VVD Hanging baskets en verwijderen graffitie stadscentrum.pdf (78KB)
pdf Amendement SP VVD GroenLinks Agrifood Capital.pdf (54KB)
pdf Amendement D66 SP Aanpassen rotonde Dr.Saal van Zwanenbergsingel J.Zwijsenlaan.pdf (92KB)
pdf Amendement PvdA SP D66 Verplaatsing cultuurcluster.pdf (125KB)
pdf Amendement Meer budget voor duurzaamheid.pdf (74KB)

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Mededelingen
4
Spreekrecht voor het publiek
5
Vaststellen agenda
6
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
6.1.a
Stadse Boeren Oss over stadslandbouw
6.1.b
Reactie wethouder Van der Schoot op Stadse Boeren
6.1.c
Reactie van de Stadse Boeren op brief van de wethouder
6.2
Afbouw startersregeling
7.a
Nota reserves 2015
7.b
Programmabegroting 2016 - 2019
16.15 uur tot 18.45 uur 1e termijn gemeenteraad
18.45 uur tot 20.00 uur schorsing (maaltijd in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis)
20.00 uur tot 21.15 uur antwoord van burgemeester en wethouders

21.15 uur tot 21.30 uur schorsing

21.30 uur tot 23.00 uur 2e termijn gemeenteraad (debat over voorstel en moties en/of amendementen)
23.00 uur tot 23.15 uur schorsing
23.15 uur tot 23.30 uur besluitvorming

De Programmabegroting is geamendeerd aangenomen en toegevoegd aan het dossier.
8
Benoeming voorzitter en leden Rekenkamercommissie
9
Sluiting