Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Agendacommissie - 9 september 2021

Locatie:
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 19:15
Voorzitter:
Toelichting: ,

1
Opening, afmeldingen, mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3
Ingekomen post, nagekomen stukken
4
Terugblik vergaderingen
5
Verslag vergadering d.d.
6
Vaststelling conceptagenda's raadsadviescommissies
Toelichting: Er dient m.n. te worden gelet op de noodzaak om alle agendapunten te behandelen, het voorstel voor de wijze waarop ze worden behandeld en wie ervoor moet worden uitgenodigd

De vergaderstukken kunt u op iBabs vinden bij de betreffende vergadering
6.1
Adviescommissie Ruimte
6.2
Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
6.3
Opiniecommissie Ruimte
6.4
Opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk
7
Vaststelling conceptagenda raadsvergadering
8
Wijzigingen Vergaderdata 2021
9
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
10
Rondvraag
11
Sluiting