Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Opiniecommissie Ruimte - 18 juni 2020

Locatie: Digitaal via Pexip
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Digitale openbare vergadering. Live-uitzending via de website van de gemeente Oss.Ook bij de digitale vergaderingen is inspreken mogelijk. Men kan tijdens de vergadering digitaal inspreken. Mensen die willen inspreken kunnen hiervoor contact opnemen met de Raadsgriffie via Raadsgriffie@oss.nl  of bellen naar 14 0412.  Wilt u zich melden om in te spreken? Dit kan tot op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur.

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Rondvraag
5
Opinierend
• 2 termijnen
• maximale spreektijd 1e termijn is 3 minuten per fractie
• ruimte voor verduidelijkende vragen (ook door portefeuillehouder) na de 1e termijn van een fractie
• beeldvorming
• belangrijke punten benoemen
• géén vragen aan de portefeuillehouder
• laat ruimte voor oordeelsvorming in 2e termijn
• ruimte voor een reactie van de portefeuillehouder
• naar behoefte is er een schorsing na de 1e termijn
• de voorzitter leidt het onderling gesprek tijdens 2e termijn, de portefeuillehouder doet ook mee.
5.1
Energiebesparing
Er komt een actualisatie n.a.v. de 1e termijn. Uiterlijk 2 weken van te voren.
6
Raadplegend / Raadgevend
• 1 termijn
• mening geven over voorgenomen collegebesluit
• ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie (ook door portefeuillehouder)
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting