Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Hoorcommissie bestemmingsplannen - 23 juni 2021

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Bestemmingsplan Kromstraat Oss - 2021

· Frans Molenkamp (voorzitter)
· Ester Bos (lid)
· Willeke Verhagen (plaatsvervangend lid).

Wilt u de vergadering van de Hoorcommissie Bestemmingsplannen online volgen, neem dan contact op via Raadsgriffie@oss.nl.

1
Opening en mededelingen
2
Ontwerpbestemmingsplan Kromstraat Oss - 2021
3
Sluiting