Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 23:45
Eindtijd: 23:58
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Na het staken van de stemmen. Roept de burgemeester een nieuwe vergadering uit voor een nieuwe stemming over het amendement waarop de stemmen staakten. In deze vergadering wordt ook gestemd over de begroting, programmabegroting 2020-2023 incl. nota reserves en het Najaarsbericht Grondbedrijf 2019.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Mededelingen
4
Spreekrecht voor het publiek
5
Vaststelling van de agenda
7.a
Programmabegroting 2020 - 2023
7.a.a11
De gemeenteraad aan het roer
7.b
Nota Reserves 2019
7.c
Najaarsbericht Grondbedrijf 2019
8
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
9
Sluiting