Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Hoorcommissie bestemmingsplannen - 6 mei 2020

Locatie: Raadzaal / Anton Jurgenszaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter:
Toelichting: Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening 2 Kom Geffen – 2016
Theo van Mook (voorzitter)
Ester Bos (lid)
Henriette Renders (lid)

1
Opening
2
Ontwerpbestemmingsplan Partiele herziening 2 Kom Geffen - 2016
2
Ontwerpbestemmingsplan Partiele herziening 2 Kom Geffen - 2016
3
Sluiting