Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 9 juli 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Geen reguliere raadsvergadering.

De aanvangstijd kan nog wijzigen. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss  goed in de gaten voor de laatste wijzigingen.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Mededelingen
4
Spreekrecht voor het publiek
Er hebben zich twee insprekers gemeld:
1\. Mevrouw Thirza Snijder\, namens bezorgde bewoners Lithoijen
2\. Mevrouw Alette Samuels\, namens Behoud Lithse Polder
5
Vaststelling van de agenda
6
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
7
Prioriteitennota 2021 - 2024
19.00-23.00 uur
In de raadsvergadering kunnen de fracties ingaan op het totale document, dus op alle opgenomen programma’s. Inzichten uit de opiniecommissies kunnen natuurlijk worden meegenomen.
De raadsvergadering wordt op de bekende manier gehouden. In de 1e termijn is er ruimte voor een beschouwing en het indienen van moties en amendementen. We werken in deze 1e termijn met de volgende spreektijden:
Basisspreektijd = 10 minuten per fractie
Per raadszetel 0,5 minuten extra
•    SP (11) = 10 + 11 x 0,5 = 15,5 minuten
•    VDG (10) = 10 + 10 x 0,5 = 15 minuten
•    CDA (4) = 10 + 4 x 0,5 = 12 minuten
•    VVD (3) = 10 + 3 x 0,5 = 11,5 minuten
•    Beter Oss (3) = 10 + 3 x 0,5 = 11,5 minuten
•    D66 (2) = 10 + 2 x 0,5 = 11 minuten
•    GroenLinks (2) = 10 + 2 x 0,5 = 11 minuten
•    PvdA (1) = 10 + 1 x 0,5 = 10,5 minuten
•    LOF (1) = 10 + 1x 0,5 = 10,5 minuten
TOTAAL 108 minuten (1 uur 48 minuten)

De spreektijd is inclusief voorlezen van eventuele moties en amendementen. Zie de memo op iBabs voor verdere informatie.
7.a
Amendementen
7.a1
Amendement windmolens uit prioriteitennota
7.a2
Amendement Marketing en Promotie Vrijetijdseconomie
7.a3
Amendement Regeren is vooruit zien met een actuele Cultuurnota Oss
7.b
Moties
7.b1
Motie Extra aandacht maatschappelijke opvang (Verdihuis)
Ingetrokken
7.b2
Motie Schrap westelijke deel van de Noordelijke Randweg en garandeer goede ontsluiting Oijense Zij
Ingetrokken
7.b3
Aangepaste Motie 100.000 gemeente Oss
8
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
9
Sluiting