link naar deze pagina

Informatienotities college - 17 februari 2021

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Week 7

1
Collegevoorstel en -besluit Praktijkscan IJsselland
2
Cvs prestatieafspraken Sportbedrijf Raalte
3
Collegevoorstel programmaplan digitale transitie Raalte
4
Collegevoorstel en -besluit meerjarenbeleidsplan RMC 2021-2024
5
Informatienotitie Raad voortgang en monitoring lokaal eigendom zonnepark Kanaaldijk Zuid
6
Concept raadsvoorstel richtlijnen zonneparken 2.0
7
Collegevoorstel concept woonbeleid