link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 28 september 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. A. Booijink-Jonkman
Toelichting: In het rond-de-tafelgesprek wordt o.a. gesproken over Bijpraatmoment statushouders / inburgering, Actieplan mantelzorg en Actieplan Raalte Werkt 2024.

Ben je geïnteresseerd in een van de onderwerpen en wil je hierover meepraten, kijk dan naar deze mogelijkheden: [https://www.raalte.nl/meepraten](https://www.raalte.nl/meepraten)

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Bijpraatmoment statushouders / inburgering
In september 2022 is de gemeenteraad meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van statushouders en inburgering. Op verzoek van de gemeenteraad wordt tijdens de rond de tafel toegelicht hoe er op dit moment uitvoering wordt gegeven aan de Wet inburgering 2021 en het Uitvoeringsplan inburgering. Ook wordt informatie gedeeld uit de Benchmark Statushouders van Divosa. 
(Deze benchmark wordt vooraf toegezonden.)
6
Actieplan mantelzorg
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over wat er de afgelopen jaren is gedaan om de mantelzorgers in de gemeente Raalte in beeld te krijgen en te ondersteunen. De uitdagingen die er in de toekomst liggen worden geschetst en welke route de gemeente Raalte daarvoor ziet. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd input te geven voor de toekomst van de mantelzorgondersteuning.
7
Uitvoeringsplan 2024 Raalte Werkt!
De gemeenteraad heeft in 2022 de visie op werk, re-integratie & participatie 'Raalte Werkt!' vastgesteld. Daarbij is de toezegging gedaan om jaarlijks een uitvoeringsplan Werk op te stellen, met daarin doelen en ambities en de financiële verantwoording voor het komende jaar.
8
Sluiting