link naar deze pagina

Rekeningcommissie - 21 juni 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. A. van der Wilt

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Mededelingen
4
Ingekomen stukken
\- Brief en offerte rekenkamer
\- Totaalbeeld IBT 2023, begeleidende brief en collegevoorstel IBT
5
Verslag van de vergadering van 12 april 2023
6
Raadsvoorstel en -besluit jaarrekening 2022
7
Frauderisicoanalyse
8
Rechtmatigheidsverantwoording college in de jaarrekening Gemeente Raalte
9
Schuldhulpverlening en prestatieindicatoren
In de vorige bijeenkomst van de rekeningcommissie is afgesproken dat Jos Westenenk het onderwerp schuldhulpverlening en indicatoren voorbereidt voor de komende rekeningcommissie op 21 juni. 
Gerria Toeter wordt uitgenodigd om bij dit agendapunt aan te schuiven.
10
Verordening op de rekeningcommissie
Op verzoek van Jos Westenenk is dit agendapunt toegevoegd aan de agenda.
Toelichting van Jos: wat is de rol van de rekeningcommissie ten aanzien van proces en inhoud van P&C documenten. 
De link naar de verordening is te vinden in de bijlage.
11
Rondvraag
12
Sluiting