link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 21 april 2022
4
Interpellaties
5
Inlichtingen van en door het college
6
Vaststellen coalitie akkoord
7
Benoeming wethouders
8
Afscheid oud wethouders
9
Sluiting